Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași a devenit membru Civinet România

CIVINET România este o rețea destinată orașelor din România pentru a împărtăși experiența și cele mai bune practici în domeniul mobilității urbane durabile, fără a exista bariere de natură lingvistică, în cadrul inițiativei europene CIVITAS. CIVINET România încurajează punerea în aplicare a strategiilor durabile de mobilitate urbană, a politicilor și măsurilor din acest domeniu. CIVINET… Continuă lectura Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași a devenit membru Civinet România

Cursuri de formare profesională

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași s-a autorizat pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 06.06.2022, pentru programul de formare profesională a adulților – tip perfecționare “Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, Cod COR 242213. Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajuta să… Continuă lectura Cursuri de formare profesională

Piețe volante în Zona Metropolitană Iași

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI), împreună cu Direcția pentru Agricultură Județeană Iași (DAJ Iași) intenționează să implementeze un proiect care să vină în sprijinul producătorilor locali și a cetățenilor din zona metropolitană Iași.   Proiectul își propune să ofere participanţilor la activitățile organizate oportunitatea şi cadrul potrivit pentru un veritabil schimb… Continuă lectura Piețe volante în Zona Metropolitană Iași

Practică studenți Facultatea de Geografie și Geologie

Date geospațiale pentru zona metropolitană Iași Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, prin Facultatea de Geografie și Geologie (FGG), în baza parteneriatului încheiat, au dat startul perioadei de practică pentru studenți. Astfel, din decembrie 2021, pe o perioadă de 12 luni masteranzii de la profilul Geomatică vor… Continuă lectura Practică studenți Facultatea de Geografie și Geologie

Adunarea Generală Ordinară

În data de 10.03.2022 a avut loc Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași. Membrii metropolitani s-au întâlnit pentru a discuta mai multe puncte de pe ordinea de zi. În cadrul ședinței, Comuna Costuleni și Comuna Scânteia, au devenit membri cu drepturi depline, componența ADI Zona Metropolitană Iași fiind acum de 24 de membri, dintre… Continuă lectura Adunarea Generală Ordinară

Protocolul de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții “Tren Metropolitan”

Proiectul trenului metropolitan este necesar pentru Iași și are o contribuție importantă în rezolvarea problemei traficului. Pe lângă acest beneficiu important pentru cetățeni implementarea acestui proiect de mare anvergură va avea și un impact pozitiv asupra mediului. Iașul are infrastructura CFR de care trebuie să ne folosim pentru îmbunătățirea mobilității în zona metropolitană Iași.  … Continuă lectura Protocolul de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții “Tren Metropolitan”

Micii suporteri pe stadion

ADI Zona Metropolitană Iași a organizat, în parteneriat cu Fotbal Club Politehnica Iași, proiectul “Micii suporteri pe stadion”, ediția I și II. Beneficiarii proiectului au fost copiii din zona metropolitană Iași din comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria.… Continuă lectura Micii suporteri pe stadion

Caravana Muzeelor în zona metropolitană Iași

Prima ediție a proiectului ADI Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași, a organizat  în perioada 20.07 – 30.10.2021 proiectul “Caravana Muzeelor”, ediția I. Activitățile proiectului se adresează copiilor din cele 20 de comune din zonei metropolitană Iași (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani,… Continuă lectura Caravana Muzeelor în zona metropolitană Iași

Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași

În Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași din 08.06.2021 au fost aprobate documentele constitutive (Actul constitutiv și Statutul) ale Asociației în forma actualizată. Având în vedere că în decursul timpului au avut loc anumite modificări/completări ale acestor documente, aprobate prin Acte adiționale, a fost nevoie de preluarea acestor modificări/completări într-un document nou actualizat. Totodată,… Continuă lectura Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași