Zona Metropolitană Iași

comuna Holboca

UAT Holboca este membru al ADI Zona Metropolitană Iași din anul 2004, conform HCL nr.11/21.04.2020.

 

Din punct de vedere geografic și administrativ comuna Holboca este situată în partea de est a Municipiului Iași în partea nord-estică a României. Legătura cu Municipiul Iași se realizează prin drumul județean 249 A, cât și prin calea ferată Iași-Ungheni. Teritoriul comunei Holboca se învecinează la nord-vest cu teritoriul comunei Aroneanu, la nord-est cu teritoriul comunei Golăiești, la est cu teritoriul comunei Ungheni, la sud-est cu teritoriul comunei Țuțora, la sud-vest cu teritoriul comunei Tomești, la vest cu Municipiul Iași.

 

Istoric

 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Braniștea a Județului Iași și era formată din satele Holboca, Dancu, Valea Lungă, Rusenii Vechi, Rusenii Noi și Coada Stâncii, având în total 1455 de locuitori. În comună funcționau trei mori de apă, patru de vânt și trei de aburi, trei biserici și o școală. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Copou a aceluiași județ, având 1942 de locuitori în satele Dancu, Cristești, Holboca, Orzeni, Ruseni și Valea Lungă.

 

În 1950, comuna a fost transferată orașului regional Iași, reședința regiunii Iași. În 1968, a devenit, în alcătuirea actuală, comună suburbană a municipiului Iași. În 1989, s-a renunțat la conceptul de comună suburbană, comuna fiind subordonată direct Județului Iași.

 

Componență (sate)

 

 1. Cristești;
 2. Dancu;
 3. Holboca;
 4. Orzeni;
 5. Rusenii Noi;
 6. Rusenii Vechi;
 7. Valea Lungă.

 

Demografia

 

Populația (conform INSSE) la 1 ianuarie 2022 după domiciliu 15.783, din care:

 • masculin: 7879
 • feminin: 7904

 

Primar: Neculai-Aurel PAMFIL (PNL)

 

Consiliul Local:

 • Partidul Național Liberal (PNL): 9
 • Partidul Social Democrat (PSD): 6
 • Uniunea Salvați România-Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate(USR-PLUS): 1
 • Partidul PRO România (PRO): 1

Sat Holboca

 

Biserica „Sfântul Nicolae”  Prima atestare documentară este menționată în anul 1671, 7 August. La această dată este amintită Hlăboca sau Hulboca – care cuvânt tălmăcit pe românește înseamnă “adâncata”, localitate care era “odaia”  sau loc de adăpost pentru vitele Mănăstirii Cetățuia.  După primele decenii ale veacului al XVIII-lea, câteva așezări omenești își vor fi luat începutul poate chiar de la păzitorii vitelor, deoarece la 1778, octombrie 7, biserică era în Holboca.

 

Sit arheologic așezarea de la „Izvorul Pândarului”, datând din paleoliticul superior.

 

Situl arheologic de peste Baltă cuprinde așezări din eneoliticul final (cultura Horodiștea-Erbiceni), Epoca Bronzului Târziu (cultura Noua), perioada Halstatt, secolele al III-lea–al II-lea î.e.n., secolele al IV-lea–al V-lea, secolul al V-lea (epoca migrațiilor), secolele al X-lea–al XI-lea (Evul Mediu Timpuriu), secolele al XIV-lea–al XV-lea și al XVII-lea–al XVIII-lea.

 

Sat Dancu

 

Situl arheologic de la Dancu are urme de așezări din Epoca Bronzului Târziu (cultura Noua), secolele al III-lea–al II-lea î.e.n. (perioada Latène), secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană) și secolele al XVII-lea–al XVIII-lea.

 

Sat Rusenii Vechi

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”(1820)

Galerie obiective turistice / nonturistice