Zona Metropolitană Iași

comuna Lețcani

UAT Lețcani este membru al ADI Zona Metropolitană Iași din anul 2004, conform HCL nr.34/20.04.2004.

 

Comuna se află în centrul Județului Iași, pe malurile Bahluiului. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. La Lețcani, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ248B, care duce spre nord-est la Rediu și Popricani (unde se termină în DN24) și spre sud la Horlești și Voinești. Prin comună trece și calea ferată Pașcani-Iași, pe care este deservită de stația Lețcani.

 

Istoric

 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea de Cucuteni, făcea parte din plasa Stavnicul a Județului Iași, și era formată din satele Cucuteni, Cogeasca Veche, Hăsnășeni, Lețcanii Vechi, Brătuleni, Scoposeni, Dârjeni, Bogdănești, Horleștii Catolici și Horleștii Domniței, având în total 3270 de locuitori; în comună existau o moară de apă, patru școli cu 158 de elevi (dintre care 13 fete), cinci biserici ortodoxe și una catolică. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Copou a aceluiași județ, având 3750 de locuitori în satele Bogdănești, Cogeasca Nouă, Cogeasca Veche, Cucuteni, Hăsnășeni, Horlești, Lețcani și Scoposeni. În 1931, comuna a fost desființată, satele ei trecând la comuna Dumești, situația a fost însă temporară, satele separându-se din nou și comuna reapărând sub numele de Lețcani.

 

În 1950, comuna a fost transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, a revenit, în alcătuirea actuală, la Județul Iași, reînființat.

 

Componență (sate)

  1. Bogonos;
  2. Cogeasca;
  3. Cucuteni;
  4. Lețcani

 

Demografia

 

Populația (conform INSSE) la 1 ianuarie 2022 după domiciliu  7.911, din care:

  • masculin: 4007
  • feminin: 3904

Primar: Stelian TURCU (PNL)

 

Consiliul Local:

  • Partidul Național Liberal (PNL): 9
  • Partidul Social Democrat (PSD): 5
  • Partidul Mișcarea Populară (PMP): 1

Sat Cucuteni

 

Muzeul Sitului Arheologic Cucuteni, subordonat Complexului Național Muzeal „Moldova“ Iași, este situat în nordul Satului Cucuteni, pe Dealul Gosan, în locul numit „La pietrărie” şi adăposteşte o necropolă tumulară daco-getică, formată din opt movile funerare, din secolul al IV-lea î. Hr.

 

Biserica „Sfinții Arhangheli” arhitectură de interes național datând din 1622

 

Biserica „Schimbarea la Față” (1777) din Satul Cucuteni

 

 

Sat Lețcani

 

Biserica Rotundă „Sfântul Dumitru” Data construirii Bisericii Rotunde din Lețcani nu este cunoscută. Istoricul N.A. Bogdan (1858-1939), care a vizitat biserica la începutul secolului al XX-lea, menționa o tradiție conform căreia această biserică ar data din vremea lui Ștefan cel Mare. Biserica rotundă din Lețcani este o biserică ortodoxă, considerată unicat în România prin planul ei perfect rotund asemănător Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim.

 

Sit Arheologic, aflat în vatra satului Lețcani, la 100 m de biserică care cuprinde așezări din neolitic (cultura Starčevo-Criș), neoliticul târziu (cultura ceramicii liniare), eneolitic (cultura Cucuteni, trei așezări corespunzătoare fazelor A, AB, respectiv B), Epoca Bronzului Târziu (cultura Noua), perioada Halstatt, secolele al III-lea–al IV-lea e.n. (epoca daco-romană) și secolul al XVIII-lea.

 

Gara Lețcani (sfârșitul secolului al XIX-lea)

 

Biserica „Sfântul Spiridon” (1802) din satul Lețcani, mai târziu rebotezată în biserica ”Sfântul Dumitru”.

 

 

Sat Cogeasca

 

Biserica „Sfântul Spiridon” (secolul al XVIII-lea)

 

Biserica „Nașterea Sfântului Ioan” (1848)

 

Galerie obiective turistice / nonturistice