Zona Metropolitană Iași

Consiliul Județean Iași

Consiliul Județean Iași este o instituție publică de interes județean, regional și național. Instituția asigură buna desfășurare a serviciilor publice ale județului, în colaborare cu consiliile locale. Conform principiilor fundamentale ale democrației instituția este structurată pe cele trei paliere, legislativ, executiv și judecătoresc.

 

Astfel, legislativul este format din consilieri și președintele acestuia, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de lege (L.67/2004).

 

Executivul, aparatul adminsitrativ, este condus de președinte și doi vicepreședinți, aleși dintre consilierii județeni, iar puterea judecătorească este reprezentată de Secretarul General la Județului.

 

Numărul membrilor fiecărui Consiliu Judeţean este stabilit în funcție de criterii demografice și economice de către instituția Prefectului.

Consiliul Județean Iași este format din președinte și 36 de consilieri și are următoarele atribuții:

 • organizarea și funcționarea aparatului de specialitate, al instituțiilor și serviciilor publice și al societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
 • dezvoltarea socio-economică a județului;
 • asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice la nivel județean privind: educația, servicii sociale și de asistență a persoanelor vulnerabile sau aflate în dificultate;
 • asigură furnizarea serviciilor de sănătate, cultură, sport, ordinea publică, situațiile de urgență, evidența persoanelor, protecția și refacerea mediului, serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean;
 • asigură conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale, a podurilor și drumurilor publice, aflate în patrimoniul Județului Iași;
 • sprijină activitatea cultelor religioase și a organizațiilor neguvernamentale;
 • emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege.

Președinte: Costel ALEXE (PNL)

 

Consiliul Județean:

 • Partidul Național Liberal (PNL): 16
 • Partidul Social Democrat (PSD): 10
 • Uniunea Salvați România-Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate(USR-PLUS): 6
 • Partidul Mișcarea Populară (PMP): 3

Galerie obiective turistice / nonturistice