Zona Metropolitană Iași

comuna Aroneanu

UAT Aroneanu este membru al ADI Zona Metropolitană Iași din anul 2004, conform HCL nr. 31/25.03.2004.

 

Din punct de vedere al încadrării în teritoriu, comuna Aroneanu face parte din sistemul periurban al Municipiului Iași fiind considerată comună limitrofă.

 

Teritoriul comunei Aroneanu este situat în partea de sud-est a Câmpiei Moldovei, subdiviziunea Jijiei Inferioare și a Bahluiului. Comuna Aroneanu este situată la 4,5 km nord de municipiul Iași, ocupând o poziție central-estică în cuprinsul județului. Legătura cu orașul Iași este asigurată printr-un drum modernizat, stația CFR cea mai apropiată fiind tot în Iași. Comuna Aroneanu se învecinează cu comuna Victoria în partea de nord, Golăiești la nord-est, Holboca la sud-est, Popricani la vest și cu Municipiul Iași la partea de sud-vest.

 

Istoric

 

Satul Aroneanu este centrul comunei, situându-se pe o terasă cu altitudini sub 200 m. Există ca așezare cel puțin din secolul al XVI-lea, în anul 1594 domnitorul Aron Vodă ridicând aici o biserică.

 

Dorobanț este situat la nord de centrul comunei, luând ființă la începutul secolului al XX-lea prin împroprietărirea locuitorilor veniți din satele învecinate, precum și a tinerilor căsătoriți. Întrucât mulți din acești tineri au făcut armata la regimentul 13 Dorobanți Iași, satul a primit numele respectiv. În jurul satului au fost descoperite numeroase urme arheologice din paleoliticul final, neolitic, epoca bronzului, fierului, perioada marilor migrații, cât și din feudalism. Satul Dorobanț dispune de resurse naturale variate: iazuri și păduri.

 

Rediu Aldei se situează la aproximativ 4 km de centrul comunei, pe direcția nord-est, pe versantul nordic al dealului cu același nume. Deși este atestat documentar din 1772, cu o biserică din 1718, începuturile existentei sale se pierd în trecut, descoperindu-se urme de civilizație dinaintea erei noastre.

 

Șorogari este plasat la proximitatea vestică a centrului de comună, în apropierea lacului Aroneanu, pe versantul estic al dealului Șorogari. Satul este atestat istoric din 1592. În vatra satului, precum și în împrejurimi au fost descoperite urme ale civilizației din epoca bronzului, începutul migrațiilor și feudalismul dezvoltat (sec. XV-XVIII).

 

Componență (sate)

 

 1. Aroneanu;
 2. Dorobanț;
 3. Rediu Aldei;
 4. Șorogari.

 

Demografia

 

Populația (conform INSSE) la 1 ianuarie 2022 după domiciliu  4.335, din care:

 • masculin: 2224.
 • feminin: 2111.

 

Primar: Benone MORUZI (PNL)

 

Consiliul Local:

 • Partidul Național Liberal (PNL): 6
 • Partidul Social Democrat (PSD): 3
 • Uniunea Salvați România-Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate(USR-PLUS): 2
 • Partidul Mișcarea Populară (PMP): 1
 • Partidul PRO România (PRO): 1

Sat Aroneanu

 

Biserica „Sf. Nicolae” din Aroneanu este ceea ce a mai rămas până în prezent dintr-un întreg complex mănăstiresc din perioada medievală. A fost ctitorită de domnitorul Aron Vodă în 1594, în locul celei vechi, ridicată de tatăl său, Alexandru Lăpușneanu, unde viețuiau călugări greci. Ulterior a fost închinată de domnitorul Ieremia Movilă Muntelui Athos, iar de-a lungul timpului a trecut printr-o serie de dificultăți și regrese. O perioadă (în secolul XVII) funcționează ca metoc al Patriarhiei Constantinopolului și primește generoase danii. Totuși, ajunge pe la mijlocul secolului al XVIII-lea aproape o ruină, viața monahală se risipește după 1863 și rămâne doar biserica. Aceasta este reabilitată la începutul secolului al XX-lea, devenind parohie. A mai suferit din cauza greutăților istoriei și cele mai recente lucrări de reabilitare au fost executate între 2013-2016. Arhitectura amintește de stilul bisericii Trei Ierarhi, locașul având în sine și o valoare artistică.

Situl arheologic de interes național situat în vatra satului, sit ce cuprinde vestigii din Epoca Medievală (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea).

Lacul Aroneanu Este un lac de baraj artificial de luncă din Câmpia Moldovei cu o suprafață de circa 23 hectare și este construit pe Râul Ciric, situat în amonte de lacurile Ciric și în aval de lacul Dorobanț. Este încadrat de Dealul Aroneanu (215 m alt.) și Dealul Cârlig (202 m alt). Lacul are destinația de bazin piscicol, fiind populat mai ales cu crapcaras și biban.

 

Sat Rediu-Aldei

 

Biserica „Sfântul Ilie”  Din istoricul vechi al Bisericii „Sf. Ilie”  aflăm că, biserica cu hramul  „Sf. Proroc Ilie este zidită din piatră și cărămidă în anul 1718 de către Maria Catargi. A fost finisată, pictată și înzestrată cu cele necesare de către Nicu și Ecaterina Filipescu. Situată în partea de N-E a satului Rediu-Aldei, biserica este în formă de corabie fără turlă. Inițial biserica era alcătuită din naos și altar, ulterior i-a fost adăugată o clopotniță din lemn, aceasta servind ca și pridvor. În ultimii ani clopotnița a fost refăcută din bolțari, stadiu în care se află și astăzi.

Situl arheologic de la „Hârtop” (la marginea de sud-est a satului Rediu Aldei) cuprinde așezări din eneoliticul final (cultura Horodiștea-Erbiceni), secolele al IX-lea–al X-lea, și secolul al XI-lea.

 

Sat Șorogari

 

Situl arheologic de „la Poligon”, pe panta nord-estică a dealului Șorogari, lângă Satul Șorogari, cuprinde așezări medievale din secolele al XIII-lea–al XIV-lea, al XIV-lea–al XVI-lea și al XVII-lea–al XVIII-lea.

 

Sat Dorobanț

 

Lacul Dorobanț este un lac de baraj artificial de luncă din Câmpia Moldovei, aflat pe teritoriul satului Dorobanț din comuna Aroneanu, în partea de nord-est a Municipiului Iași. Are o suprafață de circa 70 hectare și este construit pe Râul Ciric, fiind alimentat în cea mai mare parte cu ape provenite din precipitații. Lacul este proprietate publică a statului administrat de Federația Română de Canotaj. Pe lacul Dorobanț este amenajată o bază nautică de canotaj. În primăvara anului 1997, aceasta a fost declarată Centru de pregătire olimpică la canotaj, aici antrenându-se sportivi din lotul național de juniori II. În anul 1998 a fost organizată pe lac Balcaniada de canotaj pentru juniori.

Galerie obiective turistice / nonturistice