Zona Metropolitană Iași

comuna Golăiești

UAT Golăiești este membru al ADI Zona Metropolitană Iași din anul 2020, conform HCL nr.21/28.08.2020.

 

Comuna se află în extremitatea estică a Județului Iași, la limita cu raionul Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe malurile Jijiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ249, care o leagă spre nord-vest de Victoria (unde se termină în DN24) și spre sud-est, de-a lungul Prutului, de Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Grozești și Gorban (unde se termină în DN28). Lângă Podu Jijiei, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ249C, care duce spre sud-vest la Holboca și Iași (unde se termină tot în DN28).

 

Istoric

 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Braniștea a Județului Iași și era formată din satele Golăești, Podu Jijiei, Odaia-Branu, Petrești, Medeleni, Chișărăi și Lăzăreni, având în total 1584 de locuitori. În comună funcționau o moară de apă, o școală și patru biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Copou a aceluiași județ, având 1959 de locuitori în satele Bran, Chișărăi, Cilibiu, Coada Stâncii, Golăești, Medeleni, Petrești și Podu Jijiei. În 1931 i s-au alipit satele comunei Bosia, desființată, dar ele aveau să fie în scurt timp din nou separate.

 

În 1950, comuna a fost arondată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968 a revenit în alcătuirea actuală la Județul Iași, reînființat.

 

Componență (sate)

 

 1. Cilibiu;
 2. Cotu lui Ivan;
 3. Grădinari;
 4. Golăiești;
 5. Medeleni;
 6. Petrești;
 7. Podu Jijiei.

 

Demografia

 

Populația (conform INSSE) la 1 ianuarie 2022 după domiciliu 3.896, din care:

 • masculin: 1980
 • feminin: 1916

Primar: Costel MANOLIU (PNL)

 

Consiliul Local:

 • Partidul Național Liberal (PNL): 7
 • Partidul Social Democrat (PSD): 5
 • Partidul Verde (PV): 1

Sat Cilibiu

 

 

Biserica „Sfântul Nicolae”, Monument Istoric de importanță locală, biserica Sfântul Nicolae din Cilibiu a fost rezidită între anii 1800 – 1850 de către Familia Domnitoare Sturza pe locul unei mai vechi biserici cu Hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Pe ușa bisericii s-a găsit o inscripție care spune că biserica a fost construita în anul 1818.

Galerie obiective turistice / nonturistice