Zona Metropolitană Iași

comuna Schitu Duca

UAT Schitu Duca este membru al ADI Zona Metropolitană Iași din anul 2004, conform HCL nr.14/19.03.2004.

 

Comuna se află în sud-estul Județului Iași, la limita cu județul Vaslui, în zona cursului superior al râului Vasluieț. Este străbătută de șoseaua națională DN24, care leagă Iașiul de Vaslui. Din acest drum, lângă Poieni se ramifică șoseaua județeană DJ247, care duce spre sud la Dobrovăț și mai departe în județul Vaslui de Codăești, Dănești, Zăpodeni și Ștefan cel Mare (unde se termină în DN15D).

 

Istoric

 

Localitatea Schitu Duca a fost atestată documentar în 1803 și are o biserică din sec XVII. Mănăstirea Agapia de Neamț avea moșii în zona Schitu Duca, aici a construit un schit de maici la stânga și mai sus de actuala biserică din Poiana, în timpul domnitorului Vasile Lupu. Acest schit a fost transformat ulterior în mânăstire, oamenii care au lucrat pentru mănăstire s-au stabilit în această zona și au bazele noului sat – Schitu Duca. Duca vine de la faptul că mai multe starețe ale mănăstirii au fost din familia Duca. Mănăstirea a avut o viață culturală înaltă, aici funcționând o perioadă, printre primele tipografii din județ (introduse în vremea Mitropolitului Dosoftei). Mănăstirea a făcut obiectul reformei lui Cuza de secularizare a averilor mănăstirești, iar tipografia a fost desființată la 1864. Actuala bisericuță din Schitu Duca a fost realizată la inițiativa preotului Dumbravă, pentru a scuti pe țărani / săteni să urce dealul la mănăstire pe vreme rea. Biserica este trecută pe lista monumentelor istorice.

 

Pe aceste meleaguri a fost în timpul primului război mondial multă armată în refacere. Foarte mulți soldați au fost îngropați în zona lizierei de stejari. Printre combatanții de seamă s-a numărat și locotenent Ecaterina Teodoroiu. În cinstea eroilor neamului a fost înălțat obeliscul de la DN 24 de unde începe drumul spre Dumitreștii Gălății. Școala ca și instituție s-a înființat în 1964 când învățământul a devenit obligatoriu. Primul sediu al primăriei a fost în casa preotului Chirica unde astăzi locuiește nora acestuia. Actualul sediu a fost dat în folosință în 1966.

 

Componență (sate)

 

 1. Blaga;
 2. Dumitreștii Gălății;
 3. Poiana;
 4. Poieni;
 5. Pocreaca;
 6. Satu Nou;
 7. Schitu Duca;
 8. Slobozia.

 

Demografia

 

Populația (conform INSSE) la 1 ianuarie 2022 după domiciliu 3.898, din care:

 • masculin: 2010
 • feminin: 1888

Primar: Grigore CORCIOVĂ (PNL)

 

Consiliul Local:

 • Partidul Național Liberal (PNL): 5
 • Partidul Social Democrat (PSD): 3
 • Uniunea Salvați România-Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate(USR-PLUS): 2
 • Partidul Puterii Umaniste (PPU): 2
 • Partidul Mișcarea Populară (PMP): 1

Sat Poieni

 

Biserica „Sfântul Nicolae” din Poieni este o biserică ortodoxă construită în anul 1841 de marele vistiernic Alexandru Balș în satul Poieni din comuna Schitu Duca (Județul Iași, aflat la o distanță de aproximativ 20 km sud de Municipiul Iași). Ea se află localizată în cimitirul satului, pe partea stângă a drumului național DN24 (Iași-Vaslui).

 

Sat Dumitreștii Gălății

 

Sit arheologic  „tarlaua Rachiță I – II” (200 m nord de sat) se află urme de așezări din paleoliticul superior (gravittian), perioada Halstatt, secolele al III-lea–I î.e.n. (perioada Latène), secolele al II-lea–al III-lea e.n. (Latène-ul târziu) și secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană).

 

Sit arheologic „tarlaua Cimitir” se găsesc urme de așezări din paleoliticul superior (gravettian), secolul al II-lea î.e.n. (perioada Latène), secolele al II-lea–al III-lea e.n. (Latène-ul târziu) și secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană).

 

Sat Schitu Duca

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1830)

 

Sat Slobozia

 

Biserica „Sfântul Nicolae” (1721)

 

Sat Pocreaca

 

Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” (sfârșitul secolului al XIX-lea)

Galerie obiective turistice / nonturistice