Cursuri de formare profesională

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași s-a autorizat pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 06.06.2022, pentru programul de formare profesională a adulților – tip perfecționare “Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, Cod COR 242213.

Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajuta să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștințe pentru a performa la locul de muncă. Formarea profesională este reglementată prin Codul Muncii ca o formă de educație continuă pentru angajați, în completarea sistemului formal de învățământ. Orice program de formare profesionala are scopul de a crește nivelul de competență profesională, iar acest lucru se obține prin diferite cursuri de pregătire.

Din acest motiv, ADI ZMI va veni în întâmpinarea membrilor și cetățenilor metropolitani pentru rezolvarea unei nevoi în creștere pe piața forței de muncă, oferind oportunitatea de formare profesională în cadrul asociației într-un domeniu de perfecționare cu o dezvoltare continuă și cu oportunități din ce în ce mai variate.

Cursurile se adresează angajaților din primăriile membre ale ADI Zona Metropolitană Iași cât și cetățenilor din zona metropolitană (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria).

Prima sesiune de pregătire va avea loc în perioada 1 august-15 septembrie 2022 și va fi dedicată exclusiv angajaților din primăriile membre ale ADI Zona Metropolitană Iași, fiind împărțită astfel:

• pregătirea teoretică – 60 h pentru maxim 24 de persoane,

• pregătirea practică – 120 h pentru maxim 12 persoane (2 grupe).

Cursurile se vor desfășura fizic la sediul ADI Zona Metropolitană Iași, întâlnirile fiind stabilite de comun acord dar cu precădere în zilele de weekend. 

Condițiile obligatorii pentru participanți sunt: să folosească corect aplicațiile incluse în Microsoft Office și să fie absolvenți de învățământ superior cu diplomă de licență.

Disciplinele studiate în cadrul proiectului sunt:

• Asigurarea conformității cu cerințele legale;

• Planificarea proiectului;

• Gestionarea informațiilor de proiect;

• Elaborarea documentației de finanțare;

• Transmiterea documentației pentru evaluare;

• Asigurarea securității informațiilor;

• Soluționarea problemelor de informare și comunicare;

• Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de pregătire și de elaborare a proiectului.

Competențele dobândite de către absolvenții cursului sunt următoarele:

• Cunoașterea, identificarea și utilizarea adecvată a noțiunilor și conceptelor de bază privind accesarea fondurilor structurale și de coeziune;

• Cunoașterea, utilizarea și respectarea drepturilor și obligațiilor prevăzute de legislația specifică domeniului fondurilor structurale și de coeziune europene;

• Identificarea rolului și atribuțiilor organismelor naționale implicate în gestionarea fondurilor structurale și de coeziune;

• Efectuarea unei analize corecte a problemelor existente sau care pot să apară în proiect;

• Capacitatea de a aplica instrumente specifice de analiză de tipul metricii SWOT;

• Capacitatea de a efectua o analiză corectă a părților interesate în proiect;

• Capacitatea de a aplica instrumente adecvate pentru analiza părților interesate în proiect;

• Capacitatea de a efectua o analiză corectă a obiectivelor stabilite în proiect;

• Capacitatea de a efectua o analiză a strategiilor stabilite în proiect folosind criteriile adecvate;

• Capacitatea de a stabili parteneri adecvați pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;

• Capacitatea de a efectua planificarea activităților proiectului;

• Capacitatea de a elabora Diagrama GANTT a proiectului;

• Capacitatea de a aloca resursele necesare fiecărei activități a proiectului;

• Capacitatea de a întocmi bugetul proiectului în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare;

• Capacitatea de a stabili indicatorii adecvați pentru verificarea îndeplinirii obiectivelor proiectului;

• Capacitatea de a întocmi proiectul în așa fel încât grupul țintă să aibă beneficii pe o perioadă extinsă de timp după finalizarea sa;

• Capacitatea de a gestiona informațiile transmise de specialiștii cu care lucrează în vederea includerii lor în proiect;

• Capacitatea de a întocmi cererea de finanțare și a documentelor anexă în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare;

• Capacitatea de a identifica situațiile care generează greșeli frecvente în redactarea CF și a anexelor acesteia;

• Capacitatea de a evita greșeli în elaborarea proiectului;

• Capacitatea de a transmite corect electronic cererea de finanțare și a anexelor acesteia;

• Capacitatea de a răspunde corect la eventualele solicitări de clarificări;

• Capacitatea de a identifica corect informațiile cu caracter secret și confidențial;

• Cunoașterea modalităților eficiente de comunicare cu beneficiarii;

• Capacitatea de a aplica modalitățile de comunicare adecvate în relația cu beneficiarul;

• Cunoașterea facilităților principalelor instrumente TIC folosite în activitățile de pregătire și de elaborare a proiectului;

Primul pas pentru a vă înscrie este accesarea următorului link: https://zmi.ro/contact/, specificând în mesaj un număr de telefon mobil și ultimele studii absolvite. Ulterior veți fi contactați pentru finalizarea înscrierii, care constă în completarea unui formular și prezentarea următoarelor documente:

• Certificat de naștere (copie);

• Actul de identitate (copie);

• Certificat de căsătorie (copie), unde este cazul;

• Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (copie);

Ultimul pas va fi achitarea taxei de înscriere.

Ocupația Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene este practicată ca activitate independentă, în cadrul societăților private care accesează fonduri, sau a celor care oferă consultanță privind accesarea fondurilor europene cât și în cadrul instituțiilor publice.

Pentru a-și îndeplini rolul în mod eficace, experții accesare fonduri structurale și de coeziune europene, trebuie să fie capabili să se documenteze în vederea elaborării propunerilor de proiecte și să stabilească parteneriate astfel încât să vină în întâmpinarea obiectivelor beneficiarului, respectând totodată legislația în vigoare la nivel național și european.

Cursul de Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene este autorizat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar la finalul acestuia participanții susțin un examen în urma căruia obțin un Certificat de absolvire recunoscut la nivel internațional, în baza căruia pot profesa legal, atât în țară, cât și în străinătate.