Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Zona
Metropolitană
Iași

Asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei metropolitane presupune o strategie, un plan de acțiuni care să ţină seama de nevoile sociale şi economice ale populaţiei metropolitane. Perspectiva dezvoltării durabile presupune existenţa unei imagini de ansamblu asupra stării mediului, evaluarea mijloacelor de ameliorare a calităţii cadrului urban, de reînnoire urbană. Astfel, toate activitățile pe care ADI Zona Metropolitană Iași le desfășoară sunt pentru susținerea obiectivului de dezvoltare durabilă pe termen lung în zona metropolitană.
click here to find out more for sale links with the outstanding watchmaking connotation.come to enjoy the grand collection of visit here online as you are able to find all.most professional high quality https://www.apxvape.gr.who makes the best replica straps watches search for pattern stack about the the latest kind.bvfactoryrolex.com mens and ladies watches for sale.luxury check these guys out has achieved the dream of getting the greatest quality of wrist watches.

Cum a apărut Zona Metropolitană Iași

În toamna anului 2002, Președintele Consiliului Județean Iași și Primarul Municipiului Iași, pe baza unei propuneri tehnice a arhitecților șefi ai celor două instituții, au solicitat Programului Governance Reform and Sustainable Partnerships (GRASP) asistență în constituirea Zonei Metropolitane Iași.


În contextul presiunilor multiple provenind din schimbarea sistemului social-economic, de planificare și implementare a dezvoltării, precum și a distorsiunilor și nevoilor variate atât în mediul urban, cât și în zonele rurale adiacente Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași au decis să răspundă provocării și să abordeze constituirea unui parteneriat între unitățile administrativ-teritoriale în zona de dezvoltare Iași.


Oportunitatea pe care s-a bazat această abordare a fost programul GRASP, Governance Reform and Sustainable Partnerships, finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID) și implementat de către Development Alternatives Inc. (DAI) și Academy for Educational Development (AED) în perioada mai 2003 – noiembrie 2004.


O echipă alcătuită din peste 100 de factori de decizie și specialiști din administrația publică locală și centrală, serviciile publice, sectorul de afaceri, sectorul academic, organizații neguvernamentale, din specialiști și consultanți ai Programului GRASP, pornind de la necesitatea armonizării proceselor de dezvoltare și a consolidării avantajelor competitive a aglomerării urbane Iași, a făcut posibilă prin instrumentarea unui angrenaj complex de parteneriate inițierea unui pol de dezvoltare regională în nord-estul României, la viitoarea graniță a Uniunii Europene – Zona Metropolitană Iași.


În 8 Aprilie, 2004 Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași și 13 comune înconjurătoare au semnat, pe baza obiectivelor comune identificate în dezvoltare și în scopul construirii parteneriatelor adecvate pentru atingerea acestor scopuri, actul de constituire a Zonei Metropolitane Iași și au alcătuit Consiliul Metropolitan Iași, ca organ legislativ al asociației din care făceau parte Primarii tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. Cadrul legal care susținea această abordare era alcătuit din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Ordonanța 53/2002 privind Statutul – cadru al unității administrativ-teritoriale, precum și Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași este:

“Parteneriate și experiență locală pentru capitala Moldovei, la granița de est a Uniunii Europene“.

Direcțiile strategice care susțin viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași sunt:

Inițierea parteneriatului între unitățile administrative teritoriale relevante, pe baza intereselor și a unei strategii comune de dezvoltare;

Crearea condițiilor care fac din Zona Metropolitană Iași un pol de dezvoltare relevant la scară regională, națională și europeană: nod logistic, servicii diversificate, dezvoltare economică durabilă, forță de muncă educată, mediu de calitate, calitate a vieții și a dezvoltării, comunitate deschisă, prestigiu, identitate locală;

Crearea alianțelor strategice și asigurarea apartenenței la rețelele de cunoaștere și decizie relevante.

Obiectivele strategice de dezvoltare:

  • Redefinirea și consolidarea rolurilor unităților administrativ-teritoriale în regiune, pe termen mediu și lung, ca un pol de dezvoltare puternic și semnificativ pentru Moldova, zonă de graniță estică a Uniunii Europene;
  • Echilibrarea și creșterea ritmului dezvoltării economice pentru fiecare din partenerii metropolitani;
  • Dezvoltarea armonioasă și coerentă a unităților administrativ teritoriale metropolitane și a comunităților;
  • Dezvoltarea identității culturale a comunităților membre;
  • Dezvoltarea accesibilității și echipării integrate a localităților metropolitane (drumuri, aprovizionare cu apă, canalizare, gaze naturale, telefonie etc) atât la nivelul Zonei Metropolitane Iași cât și a acesteia către restul regiunilor României și peste graniță. Asigurarea serviciilor publice performante și competitive pe tot teritoriul metropolitan;
  • Dezvoltarea performanțelor administrațiilor publice metropolitane;
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților din Zona Metropolitană;
  • Creșterea accesului acestora la resurse (inclusiv fondurile guvernamentale, fondurile europene și alte fonduri internaționale) prin solicitări în parteneriate;
  • Stabilirea de parteneriate la nivel național și internațional de care să beneficieze toți membrii Zonei Metropolitane Iași.

Echipa de management

Director
general

Grigore
NEPOTU

MANAGER PROGRAME DE INVESTIŢII

Monica Elena
MANOLIU

EXPERT MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Gheorghe
Ioniţă

EXPERT
ACHIZIŢII PUBLICE

Adrian Lucian CRÎŞMARU

asistent
executiv

Florin
AANCUȚE

specialist
it

Ioan
SĂVESCU

Consiliul Director

Președinte
Primar
Municipiul Iași

Mihai
CHIRICA

membru
zona N-NE
Primar Popricani

Ion
TĂNASĂ

Membru
Zona S-SE
Primar Prisăcani

Ghiorghe STANCIU

Membru
zona s-sv
Primar Scânteia

Mihai
DARABANĂ

Membru
Zona V-NV
Primar Valea Lupului

Florin-Liviu DULGHERU

Consiliul Metropolitan

PREŞEDINTE CJ IAŞI

Costel
ALEXE

zona N-NE
Primar ARONEANU

Benoni
MORUZI

zona N-NE
PRIMAR GOLĂIEŞTI

Costel
MANOLIU

zona N-NE
Primar HOLBOCA

Neculai-Aurel PAMFIL

zona N-NE
Primar POPRICANI

Ion
TĂNASĂ

zona N-NE
PRIMAR ȚIGĂNAŞI

Iulian
CHIRILĂ

zona N-NE
Primar UNGHENI

Iulian
MARCU

zona N-NE
PRIMAR Victoria

Daniel
CREŢU

Zona S-SE
Primar COMARNA

Constantin GRĂDINARU

Zona S-SE
primar COSTULENI

Mirică
DODAN

Zona S-SE
PRIMAR PRISĂCANI

Ghiorghe STANCIU

Zona S-SE
Primar SCHITU DUCA

Grigore CORCIOVĂ

Zona S-SE
PRIMAR TOMEŞTI

Ştefan
TIMOFTE

Zona S-SE
Primar ŢUŢORA

Cristinel
ALBU

zona s-sv
PRIMAR BÂRNOVA

Mihai
BALAN

zona s-sv
PriMAR CIUREA

Cătălin
LUPU

zona s-sv
PRIMAR DOBROVĂŢ

Cătălin Iulian MARTINUŞ

zona s-sv
PRIMAR GRAJDURI

Constantin ZAMFIRACHE

Primar zona s-sv
MOGOŞEŞTI

Rodica POPA-ROŞU

zona s-sv
Primar SCÂNTEIA

Mihai
DARABANĂ

zona s-sv
PRIMAR VOINEŞTI

Gheorghe DOBREANU

Zona V-NV
Primar LEŢCANI

Stelian
TURCU

Zona V-NV
PRIMAR MIROSLAVA

Dan
NIŢĂ

Zona V-NV
PRIMAR MOVILENI

Dan-Constantin HODOROABĂ

Zona V-NV
PRIMAR REDIU

Constantin-Ciprian GROSU

Zona V-NV
PRIMAR ROMÂNEŞTI

Ioan
STEGARIU

Zona V-NV
Primar Valea Lupului

Florin-Liviu DULGHERU