Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Zona
Metropolitană
Iași

Asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei metropolitane presupune o strategie, un plan de acțiuni care să ţină seama de nevoile sociale şi economice ale populaţiei metropolitane. Perspectiva dezvoltării durabile presupune existenţa unei imagini de ansamblu asupra stării mediului, evaluarea mijloacelor de ameliorare a calităţii cadrului urban, de reînnoire urbană. Astfel, toate activitățile pe care ADI Zona Metropolitană Iași le desfășoară sunt pentru susținerea obiectivului de dezvoltare durabilă pe termen lung în zona metropolitană.

Cum a apărut Zona Metropolitană Iași

În toamna anului 2002, Președintele Consiliului Județean Iași și Primarul Municipiului Iași, pe baza unei propuneri tehnice a arhitecților șefi ai celor două instituții, au solicitat Programului Governance Reform and Sustainable Partnerships (GRASP) asistență în constituirea Zonei Metropolitane Iași.


În contextul presiunilor multiple provenind din schimbarea sistemului social-economic, de planificare și implementare a dezvoltării, precum și a distorsiunilor și nevoilor variate atât în mediul urban, cât și în zonele rurale adiacente Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași au decis să răspundă provocării și să abordeze constituirea unui parteneriat între unitățile administrativ-teritoriale în zona de dezvoltare Iași.


Oportunitatea pe care s-a bazat această abordare a fost programul GRASP, Governance Reform and Sustainable Partnerships, finanțat de către Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID) și implementat de către Development Alternatives Inc. (DAI) și Academy for Educational Development (AED) în perioada mai 2003 – noiembrie 2004.


O echipă alcătuită din peste 100 de factori de decizie și specialiști din administrația publică locală și centrală, serviciile publice, sectorul de afaceri, sectorul academic, organizații neguvernamentale, din specialiști și consultanți ai Programului GRASP, pornind de la necesitatea armonizării proceselor de dezvoltare și a consolidării avantajelor competitive a aglomerării urbane Iași, a făcut posibilă prin instrumentarea unui angrenaj complex de parteneriate inițierea unui pol de dezvoltare regională în nord-estul României, la viitoarea graniță a Uniunii Europene – Zona Metropolitană Iași.


În 8 Aprilie, 2004 Consiliul Județean Iași, Municipiul Iași și 13 comune înconjurătoare au semnat, pe baza obiectivelor comune identificate în dezvoltare și în scopul construirii parteneriatelor adecvate pentru atingerea acestor scopuri, actul de constituire a Zonei Metropolitane Iași și au alcătuit Consiliul Metropolitan Iași, ca organ legislativ al asociației din care făceau parte Primarii tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. Cadrul legal care susținea această abordare era alcătuit din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Ordonanța 53/2002 privind Statutul – cadru al unității administrativ-teritoriale, precum și Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași este:

“Parteneriate și experiență locală pentru capitala Moldovei, la granița de est a Uniunii Europene“.

Direcțiile strategice care susțin viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași sunt:

Inițierea parteneriatului între unitățile administrative teritoriale relevante, pe baza intereselor și a unei strategii comune de dezvoltare;

Crearea condițiilor care fac din Zona Metropolitană Iași un pol de dezvoltare relevant la scară regională, națională și europeană: nod logistic, servicii diversificate, dezvoltare economică durabilă, forță de muncă educată, mediu de calitate, calitate a vieții și a dezvoltării, comunitate deschisă, prestigiu, identitate locală;

Crearea alianțelor strategice și asigurarea apartenenței la rețelele de cunoaștere și decizie relevante.

Obiectivele strategice de dezvoltare:

  • Redefinirea și consolidarea rolurilor unităților administrativ-teritoriale în regiune, pe termen mediu și lung, ca un pol de dezvoltare puternic și semnificativ pentru Moldova, zonă de graniță estică a Uniunii Europene;
  • Echilibrarea și creșterea ritmului dezvoltării economice pentru fiecare din partenerii metropolitani;
  • Dezvoltarea armonioasă și coerentă a unităților administrativ teritoriale metropolitane și a comunităților;
  • Dezvoltarea identității culturale a comunităților membre;
  • Dezvoltarea accesibilității și echipării integrate a localităților metropolitane (drumuri, aprovizionare cu apă, canalizare, gaze naturale, telefonie etc) atât la nivelul Zonei Metropolitane Iași cât și a acesteia către restul regiunilor României și peste graniță. Asigurarea serviciilor publice performante și competitive pe tot teritoriul metropolitan;
  • Dezvoltarea performanțelor administrațiilor publice metropolitane;
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților din Zona Metropolitană;
  • Creșterea accesului acestora la resurse (inclusiv fondurile guvernamentale, fondurile europene și alte fonduri internaționale) prin solicitări în parteneriate;
  • Stabilirea de parteneriate la nivel național și internațional de care să beneficieze toți membrii Zonei Metropolitane Iași.

Echipa de management

Director
executiv

Grigore NEPOTU

Șef birou
servicii funcționale

Gheorghe IONIȚĂ

EXPERT MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Roxana Elena GAVRIL

EXPERT MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Elena MAFTEI

responsabil
financiar

Florin AANCUȚE

administrator rețea calculatoare

Ioan SĂVESCU

Consiliul Director

Președinte
Primar Municipiul Iași

Mihai CHIRICA

Prim-vicepreședinte
Președinte Consiliul Județean Iași

Costel ALEXE

Vicepreședinte
Primar UAT Tomești

Ștefan TIMOFTE

Vicepreședinte
Primar UAT Ciurea

Cătălin LUPU

Membru
Primar UAT Holboca

Neculai-Aurel PAMFIL

Consiliul Metropolitan

Primar Aroneanu

Benoni MORUZI

Primar bÂRNOVA

Mihai BALAN

pRIMAR ciurea

Cătălin LUPU

PriMAR COMARNA

Constantin GRĂDINARU

Primar COSTULENI

Mirică DODAN

primar dobrovăț

Cătălin Iulian MARTINUȘ

PRIMAR GOLĂiEȘTI

Costel MANOLIU

PRIMAR GRAJDURI

Constantin ZAMFIRACHE

PRIMAR HOLBOCA

Neculai-Aurel PAMFIL

Primar Lețcani

Stelian TURCU

Primar Miroslava

Dan NIȚĂ

PRIMAR MOGOȘEȘTI

Rodica POPA-ROȘU

Primar movileni

Dan-Constantin HODOROABĂ

PRIMAR POPRICANI

Ion TĂNASĂ

Primar PRISĂCANI

Ghiorghe STANCIU

PRIMAR REDIU

Constantin-Ciprian GROSU

PRIMAR ROMÂNEŞTI

Ioan STEGARIU

PRIMAR SCÂNTEIA

Mihai DARABANĂ

Primar Schitu Duca

Grigore CORCIOVĂ

Primar tomești

Ștefan TIMOFTE

PRIMAR ȚiGĂNAŞI

Iulian CHIRILĂ

PRIMAR ȚUȚORA

Cristinel ALBU

Primar UNGHENI

Iulian MARCU

Primar Valea Lupului

Florin-Liviu DULGHERU

PRIMAR VICTORIA

Daniel CREȚU

PRIMAR VOINEŞTI

Gheorghe DOBREANU