Zona Metropolitană Iași

comuna Prisăcani

UAT Prisăcani este membru al ADI Zona Metropolitană Iași din anul 2005, conform HCL nr.20/27.12.2005.

 

Comuna se află în extremitatea de est a Județului Iași, la granița cu raionul Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe cel stâng al Jijiei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ249, care o leagă spre nord-vest de Țuțora, Ungheni și Victoria (unde se termină în DN24) și spre sud-est de Grozești și Gorban (unde se termină în DN28). Din acest drum, la Moreni se ramifică șoseaua județeană DJ249B, care duce spre vest la Comarna (unde se termină în DN28).

 

Istoric

 

Prima menționare a satului Prisăcani datează din anul 1803 în Condica Iiuzlor așa cum reiese din dicționarul istoric al unităților administrative-teritoriale al Academiei Române, în care s-a specificat comuna Prisăcani – Iași în ocolul Braniște. Ocolul Braniște, conform aceluiași dicționar istoric, era sat pe Jijia în partea de sud-est a Costulenilor, sat înglobat în anul 1832 de comuna Grozești.

 

În arhiva Fondului Mitropoliei Moldovei se menționează anul 1797 ca anul strămutării bisericii din cotul Terchiloaiei în vatra satului, dar cea mai veridică este menționarea construcției bisericii din cărămidă între anii 1824 – 1826 de către mitropolitul Veniamin Costache, biserica cu hramul Sf. Arhanghel Mihail și Gavril.

 

Satul Măcărești este menționat prima dată în anul 1772 ca și comună în ocolul Braniște, iar în anul 1803 înglobează satul Boroșești, iar în 1820 i se adaugă siliștele Pitcani și Tămășești.

 

Denumirea comunei vine de la toponimicul Prisaca, având în vedere faptul că în jurul anului 1800 mitropolitul Moldovei Veniamin Costache, deținea aici o Prisaca de stupi.

 

Componență (sate)

 

  1. Prisăcani;
  2. Măcărești;
  3. Moreni;

 

Demografia

 

Populația (conform INSSE) la 1 ianuarie 2022 după domiciliu 7.082, din care:

  • masculin: 3882
  • feminin: 3200

Primar: Ghiorghe STANCIU (PSD)

 

Consiliul Local:

  • Partidul Social Democrat (PSD): 5
  • Partidul Național Liberal (PNL): 4
  • Partidul Mișcarea Populară (PMP): 2
  • Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): 2

Sat Moreni

 

Biserica de lemn (vălătuci) cu hramul Sfântul Nicolae După cum este menționat în fondul arhivistic al Mitropoliei Moldovei, în anul 1839 s-a început construcția unei noi biserici de vălătuci și lemn în satul Moreni, fiind folosite materiale de la biserica veche. Construcția bisericii a fost finalizată în anul 1840, noul lăcaș de cult fiind sfințit de arhiereul Meletie Sardion, preot paroh fiind Nicolae Constantinescu.  Evidențele Ministerului Culturii indică anul 1830 ca an al construcției.

 

Sat Prisăcani

 

Biserica „Sfinții Voievozi” În 1804, la Prisăcani, Mitropolitul de atunci al Moldovei, Veniamin Costachi, a terminat ridicarea celei ce avea să fie pentru următorii 180 de ani singura biserică din localitate. De-a lungul anilor, biserica a fost reparată și întreținută de enoriași, ca în cazul tuturor lăcașurilor de cult din regiune în care sătenilor le erau ascultate rugile.

Galerie obiective turistice / nonturistice