Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 08 iunie 2021.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Costel Alexe;

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Bârnova – dna. Daniela Rîznic (delegat);

5. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

6. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

7. Primăria Dobrovăţ – dl. Mihai Pintilei (delegat);

8. Primăria Golăieşti – dl. Costel Manoliu;

9. Primăria Holboca – dl. Aurel-Neculai Pamfil;

10. Primăria Miroslava – dl. Costel-Mihăiţă Lisoschi (delegat);

11. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

12. Primăria Movileni – dl. Constantin-Dan Hodoroabă;

13. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

14. Primăria Prisăcani – dl. Cristian Musteaţă (delegat);

15. Primăria Rediu – dl. Constantin-Ciprian Grosu;

16. Primăria Schitu Duca – dna. Evelina Ursachi (delegat);

17. Primăria Tomeşti – dl. Liviu Ciulei (delegat);

18. Primăria Ţuţora – dl. Cristinel Albu;

19. Primăria Ungheni – dl. Iulian Marcu;

20. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru.

Absenți:

1. Primăria Leţcani;

2. Primăria Victoria.

Procent prezență ședință: 90 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat Actul Constitutiv Actualizat al Asociaţiei Zona Metropolitană laşi.

– Total membri: 22

– Prezenți: 20

– Voturi pentru: 20

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat Statutul Actualizat al Asociaţiei Zona Metropolitană laşi.

– Total membri: 22

– Prezenți: 20

– Voturi pentru: 20

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. S-a aprobat Consiliul Director al Asociaţiei Zona Metropolitană laşi pentru mandatul 2020 -2024, aşa cum a rezultat în urma numărării voturilor exprimate în Adunarea Generală din 08.06.2021 şi consemnate în procesului verbal de numărare a voturilor, în următoarea formulă:

• Chirica Mihai -Preşedinte
• Alexe Costel -Prim-Vicepreşedinte
• Ştefan Timofte -Vicepreşedinte
• Lupu Cătălin -Vicepreşedinte
• Pamfil Neculai-Aurel -Membru

– Total membri: 22

– Prezenți: 20

– Voturi pentru: 20

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

4. S-a aprobat inițiativa de realizare a obiectivului de investiții „Tren Metropolitan Iași”.

– Total membri: 22

– Prezenți: 20

– Voturi pentru: 20

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.