Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 23 aprilie 2021.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Marius Dangă (delegat);

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Bârnova – dna. Daniela Rîznic (delegat);

5. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

6. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

7. Primăria Holboca – dl. Aurel-Neculai Pamfil;

8. Primăria Miroslava – dl. Costel-Mihăiţă Lisoschi (delegat);

9. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

10. Primăria Movileni – dl. Constantin-Dan Hodoroabă;

11. Primăria Popricani – dl. Andrei Grecu (delegat);

12. Primăria Prisăcani – dl. Costel Horhotă (delegat);

13. Primăria Schitu Duca – dna. Evelina Ursachi (delegat);

14. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

15. Primăria Ţuţora – dl. Cristinel Albu;

16. Primăria Ungheni – dl. Iulian Marcu;

17. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

Absenți:

1. Primăria Dobrovăţ;

2. Primăria Golăieşti;

3. Primăria Leţcani;

4. Primăria Rediu;

5. Primăria Victoria.

Procent prezență ședință: 77 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a împuternicit, să reprezinte legal Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană laşi, în relaţia cu Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), cu sediul în Municipiul Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 23, BI. C7, cam. 403, Judeţul Braşov, CIF 26086375, precum şi să participe şi să voteze în cadrul şedinţelor Adunării Generale şi Consiliului Director al Federaţiei menţionate mai sus, şi să semneze orice acte necesare, în numele şi pe seama Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană laşi domnul Nepotu Grigore.

– Total membri: 22

– Prezenți: 17

– Voturi pentru: 17

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.