PUSH & PULL – „Managementul parcărilor și strategii implementate cu succes pentru eficientizarea transportului urban”

– Perioada de implementare: martie 2014 – Februarie 2017

– Valoarea totală a proiectului:  1.839.840 Euro

– Total costuri eligibile ADI Zona Metropolitană Iași: 36.940 Euro

– Asistență financiară nerambursabilă: 1.521.900,80 Ron

– Finanțare din partea UE pentru ADI Zona Metropolitană Iași: 27.336 Euro (74%)

– Contribuția solicitantului: 9.604 Euro

– Sursa de finanțare: Comisia Europeană prin linia CALL CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) – IEE (Intelligent Energy Europe Programme)-2013.

Parteneri: 15 parteneri din diferite țări după cum urmează:

– Municipiul Cracovia-Polonia (UMK),

– Municipiul Tarragona- Spania (ATM),

– Orașul Gent-Belgia (GENT),                                                                                        

– Ljubljana- Slovenia (UIRS),

– Consiliul local Nottingham –Marea Britanie (NCC),

– ADI Zona Metropolitană Iași-România (AZMI),

– Municipiul Örebro-Suedia (ORE),

– Municipiul Bacău-România (BACAU),

– Institutul de planificare urbană al Republicii Slovenia (UIRS),

– Institutul German de Afaceri Urbane-Germania (DIFU),

– Universitatea Erasmus din Rotterdam-Olanda (RHV BV),

– Platforma Europeană pentru Managementul Mobilității-Belgia (EPOMM),

– Universitatea Lund-Suedia (ULUND),

– Asociația pentru Tranziție Urbană-București, România (ATU),

– Asociația Europeană a Parcărilor-Germania (EPA).

Scurtă descriere a proiectului: Proiectul își propune furnizarea de cunoștințe necesare partenerilor de proiect și observatorilor care doresc să implementeze sisteme similare, pentru a ajuta la atenuarea problemelor privind parcările din orașele lor, consolidarea capacității partenerilor de proiect pentru gestionarea parcărilor și a consumului de energie printr-un transport inter-modal durabil, derularea unor campanii de conștientizare privind mobilitatea, a unor campanii de promovare a deplasării cu bicicleta și a altor activități care pot fi incluse în viitorul plan de mobilitate realizat la nivelului polului de creștere Iași.

Scopul proiectului:  Proiectul are ca scop îmbunătățirea mobilității urbane în orașele europene prin intermediul gestionării spațiului de parcare, combinat cu măsuri de gestionare a mobilității.

Principalele obiective ale proiectului:

Reducerea consumului de energie printr-un transfer modal de la mașină la alte moduri de transport mai durabile;

Consolidarea capacității partenerilor de proiect să pună în aplicare măsuri de gestionare a parcărilor și de a încuraja un transfer modal;

Încurajarea economiilor locale prin abordări mai raționale în a furniza locuri de parcare, concentrându-se pe utilizatorii care contribuie cel mai mult la economiile locale, cum ar fi bicicliști, utilizatorii transportului public în comun și pietonii, ajutând orașul să economisească bani prin evitarea costurilor de construcție a unor parcări suplimentare;

Furnizarea de cunoștințe necesare partenerilor de proiect și observatorilor care doresc să implementeze un sistem similar, pentru a ajuta la atenuarea problemelor de parcare în orașele lor, și construirea de argumente politice, pentru a-i sprijini în punerea în aplicare a acestor măsuri.

Activități ADI Zona Metropolitană Iași:

– Realizarea, coordonarea și monitorizarea unui plan de implementare a măsurilor de mobilitate in municipiul Iași;

– Realizarea unui plan de diseminare a activităților din cadrul proiectului;

– Participarea activă la întrunirile internaționale de progres ale proiectului;

– Editarea și publicarea de articole de presă care au ca subiect activități ale proiectului sau alte activități de management al parcărilor;

– Participarea la evenimente internaționale ce au ca subiect principal managementul parcărilor și alte măsuri de mobilitate, întruniri organizate de platforme și asociații precum:

– EPA – European Parking Association,

– ELTIS – platformă de mobilitate urbană în Europa,

– EPOMM – platformă europeană de management al mobilității,

– ENDURANCE – rețeaua europeană a planurilor de mobilitate urbană sustenabilă, etc.