PORTAL – Preservation Of Regional Traditions and Arts for Legacy – cod proiect:  ROMD00428

Context

Proiectul „PORTAL” își propune să valorifice patrimoniul cultural comun dintre România și Republica Moldova prin revitalizarea monumentelor istorice și utilizarea tehnologiei digitale pentru a promova cultura și turismul sustenabil. Acesta urmărește să îmbunătățească dezvoltarea economică și incluziunea socială, subliniind importanța conservării și prezentării moștenirii culturale într-un mod accesibil și inovator. Inițiativele proiectului includ renovarea unor situri istorice semnificative și crearea de platforme digitale care să faciliteze accesul la informații culturale și educaționale, contribuind astfel la dezvoltarea turismului cultural transfrontalier.

Zona de implementare

Zonele metropolitane ale orașelor Iași (România) și Chișinău (Republica Moldova)

Obiectivul general

Acest proiect transfrontalier între România și Republica Moldova își propune să valorifice două repere culturale semnificative: statuia iconică a lui Ștefan cel Mare din Iași, prin renovarea acesteia, și Muzeul Național de Istorie al Moldovei din Chișinău, prin renovarea și modernizarea unei săli esențiale pentru expunerea colecțiilor.

Prin reabilitarea statuii lui Ștefan cel Mare, proiectul „PORTAL” urmărește să revigoreze memoria istorică și să întărească identitatea culturală a regiunii Iași, oferind în același timp un nou impuls turismului cultural local. Inițiativa de modernizare a Muzeului Național de Istorie al Moldovei din Chișinău are ca scop transformarea muzeului într-un spațiu interactiv, unde vizitatorii pot experimenta istoria într-un mod captivant și educativ, utilizând cele mai recente tehnologii.

Un component important al proiectului este crearea a două portaluri digitale inovatoare care vor transmite imagini în timp real din cele două țări, îmbogățind experiența culturală și turistică a vizitatorilor și promovând patrimoniul cultural într-un mod accesibil la nivel global. Aceste portaluri vor funcționa ca adevărate punți digitale între culturile și tradițiile românești și moldovenești, facilitând schimbul cultural și educațional.

Obiectivul general al proiectului „PORTAL” este, prin urmare, să genereze o schimbare pozitivă și durabilă în percepția și valorizarea patrimoniului cultural transfrontalier, stimulând totodată dezvoltarea economică prin turism și educație. Prin realizările sale, proiectul se așteaptă să contribuie la întărirea coeziunii sociale și la promovarea unui sentiment comun de apartenență în regiune. Abordarea transfrontalieră este justificată nu doar de proximitatea geografică, ci și de patrimoniul cultural comun care necesită eforturi unite pentru conservarea și promovarea eficientă. Colaborarea dintre România și Republica Moldova în acest proiect reflectă angajamentul ambelor părți de a lucra împreună pentru a depăși provocările culturale și istorice, demonstrând potențialul inovator al tehnologiilor digitale în conservarea și promovarea patrimoniului cultural.

Activitățile cheie ale proiectului

Restaurarea și Digitalizarea Patrimoniului: Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare și modernizarea Muzeului Național de Istorie din Chișinău, incluzând implementarea echipamentelor AR pentru o experiență interactivă și educativă.

Dezvoltarea Portalurilor Digitale: Crearea a două portaluri digitale, situate în apropierea statuii lui Ștefan cel Mare și a muzeului din Chișinău, pentru a facilita schimburile culturale transfrontaliere și promovarea patrimoniului.

Strategie și Planuri de Acțiune: Elaborarea și implementarea unei strategii transfrontaliere de patrimoniu cultural, cuplată cu planuri de acțiune, pentru a defini obiectivele specifice, acțiunile propuse și indicatorii de performanță.

Formare Profesională: Organizarea de sesiuni de formare profesională pentru angajații instituțiilor culturale și turistice, accentuând pe utilizarea tehnologiilor digitale în promovarea patrimoniului.

Campanii de Conștientizare: Desfășurarea de campanii de conștientizare pentru a promova cooperarea legală și administrativă între cetățeni, actori ai societății civile și autorități locale, vizând îmbunătățirea accesului la serviciile publice și promovarea incluziunii sociale.

Structura bugetară

Lider Proiect – Municipiul Iași: Alocare financiară a Municipiului Iași în cadrul proiectului este de 640.345,57 euro, reprezentând 71,15% din bugetul total al partenerului. Această sumă este destinată pentru coordonarea generală a proiectului, implementarea activităților specifice, inclusiv renovarea statuii lui Ștefan cel Mare și crearea portalurilor transfrontaliere.

Partener 2 – Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM): ANTRIM are o alocare financiară de 153.019,11 euro, echivalentul a 17% din bugetul total al partenerului. Bugetul este destinat activităților de promovare a turismului durabil și dezvoltarea competențelor în domeniul turismului și patrimoniului cultural.

Partener 3 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi dispune de un buget de 199.854,71 euro, reprezentând 22,21% din bugetul total al proiectului. Fondurile sunt destinate pentru sprijinirea implementării activităților proiectului la nivel local și regional, inclusiv pentru îmbunătățirea infrastructurii culturale și turistice.

Partener 4 – Muzeul Național de Istorie a Moldovei: Alocarea bugetară este de 278.005,34 euro, constituind 30,89% din bugetul total al partenerului. Aceste resurse sunt utilizate pentru renovarea și modernizarea spațiilor muzeale, precum și pentru implementarea tehnologiei AR în noua cameră de expoziție dedicată lui Ștefan cel Mare.

Bugetul total al proiectului este de 1.271.224,73 euro, reflectând angajamentul partenerilor de a aduce îmbunătățiri semnificative în domeniul cultural și turistic în regiunile Iași și Chișinău.

Concluzie

Proiectul PORTAL va marca un pas important în consolidarea și promovarea patrimoniului cultural transfrontalier între România și Republica Moldova. Prin restaurarea monumentelor istorice și integrarea tehnologiei digitale, acest proiect nu doar că reînnoiește legăturile istorice și culturale dintre cele două țări, dar și deschide noi căi pentru turismul durabil și educația culturală. Este un exemplu de colaborare transfrontalieră ce evidențiază rolul esențial al culturii și turismului în dezvoltarea economică și socială, îmbogățind în același timp țesătura culturală a ambelor națiuni. Prin PORTAL, Iași și Chișinău devin nu doar puncte de referință pe harta culturală europeană, ci și modele de urmat în valorificarea patrimoniului într-un context modern și accesibil.

Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova

Prioritatea programului: Dezvoltare Socială Transfrontalieră

Obiectiv specific 2.3: Îmbunătățirea rolului culturii și turismului sustenabil în dezvoltarea economică, incluziune socială și inovație social.