Cursuri de formare profesională

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași va organiza cursuri de perfecționare pentru calificarea/ocupația/gruparea de competențe „Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene” – cod N.C./R.N.C.P./COR 242213 cu Nr. de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților 22/611/06.06.2022.

Ideile prind viață prin proiecte, dar pentru ca acest lucru să se întâmple avem nevoie să respectăm pași și proceduri specifice pentru ca să ne atingem obiectivul propus, precum și rezultatele așteptate. Cursul nostru te ajută să-ți dezvolți abilități necesare redactării cererilor de finanțare, gestionării și managementului proiectelor cu finanțare europeană și de sustenabilitate.

Cum se desfășoară cursul?

Acesta este structurat în șase module (180 ore), care prezintă probleme de interes major pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene și să realizeze proiecte eligibile, de succes și cu impact în domeniu.

Prezența la curs este fizică și va cuprinde subiecte despre:

• Organizarea activității de accesare a fondurilor structurale și de coeziune europene (legislaţie, tipuri de fonduri și programe operaționale, particularități, tipuri de eligibilitate);

• Documentarea în vederea pregătirii proiectului (instrumente specifice de analiză conținut, Ghiduri specifice, condiții financiare, tipuri de documente, grupuri țintă, activități, parteneri);

• Elaborarea și implementarea proiectului (cerințe specifice, formate, elaborare documentație specifică implementării proiectelor, exemple proceduri, contracte de finanțare etc.);

• Asigurarea securității informațiilor și soluționarea problemelor de informare și comunicare.

Pentru cine este cursul?

• pentru cei care scriu și implementează deja proiecte europene, dar care doresc să-și îmbunătățească nivelul cunoștințelor și să afle răspunsuri la diferite spețe de la experți practicieni în domeniu;

• pentru cei care doresc să capete competențe în acest domeniu pentru a obține noi responsabilități în cadrul echipei;

• pentru cei care doresc să-și schimbe cariera către un domeniu provocator, cu deschidere polivalentă, cu perioade de finanțare continue și pe domenii diverse;

• pentru cei care se află acum în etapa de formare profesională și care doresc să obțină încă de la începutul carierei avantajul unor abilități aptitudini de management al proiectelor, de la etapa de pregătire până la etapa de sustenabilitate.

Certificatele de absolvire

Eliberarea certificatului de absolvire acreditat ANC este condiționată de absolvirea de studii superioare (învățământ superior cu diplomă de licență), iar persoanele cu studii medii sau studii superioare în curs de desfășurare sau nefinalizate vor primi o adeverință care confirmă dobândirea competențelor și abilităților caracteristice programei de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene.

Cum te înscrii?

Pentru a putea participa la acest curs este nevoie de înscriere prin depunerea unui dosar cu următoarele documente:

• Formularul de înscriere la curs;

• Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (copie);

• Actul de identitate (copie);

• Certificat de naștere (copie);

• Certificat de căsătorie (copie), unde este cazul;

• Dovada achitării taxei de participare – unde este cazul.

Prima serie de cursuri de formare profesională va avea loc în perioada 8 august – 8 septembrie 2022 și va fi dedicată exclusiv angajaților din primăriile zonei metropolitane Iași, ulterior celelalte serii fiind dedicate și celorlalți cetățeni din zona metropolitană (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria).

Persoanele interesate sunt rugate să ne lase datele lor de contact la următorul link: https://zmi.ro/contact/, specificând în mesaj un număr de telefon mobil și ultimele studii absolvite.

Alte informații și detalii despre curs puteți afla la numărul de telefon 0232.266.553 sau pe adresa de email: office@zmi.ro

Formare Profesională "23 februarie - 26 martie 2024"

Finalizarea cu succes a seriei a treia de cursuri de formare profesională în domeniul fondurilor europene.

 

În perioada 23 februarie - 26 martie 2024, 23 de specialiști au participat la acest curs intensiv, investind 180 de ore în acumularea cunoștințelor și competențelor esențiale pentru gestionarea și accesarea fondurilor europene.

 

Această serie a adunat un grup divers de participanți, incluzând atât reprezentanți ai administrației publice locale din Aroneanu (1), Holboca (3), Miroslava (2), Movileni (1), Tomești (1) și Municipiul Iași (5), cât și membri din diverse organizații și instituții, precum AMTPI (1), ADI ZMI (3), Voluntarii ADI ZMI (3) și Spitalul Clinic de Recuperare Iași (1). Toți acești profesioniști sunt acum mai bine echipați pentru a aduce schimbări pozitive în comunitățile lor, valorificând eficient resursele europene disponibile.

 

Pe 5 aprilie 2024, toți cursanții au susținut cu succes examenul de finalizare a cursului, marcând nu doar încheierea unui capitol important din parcursul lor profesional, ci și începutul unei noi etape pline de provocări și realizări în domeniul accesării fondurilor europene.

 

La încheierea acestui articol, dorim să împărtășim câteva momente memorabile prin intermediul unei selecții de fotografii de la deschiderea cursului și de la examenul final. Aceste imagini capturează esența parcursului nostru împreună: dedicația, concentrarea și spiritul de echipă care au definit seria a treia a programului nostru de formare profesională.

Formare Profesională "23 octombrie - 30 noiembrie 2023"

Finalizarea cu succes a seriei a doua de cursuri de perfecționare în accesarea fondurilor europene.

 

Desfășurat între 23 octombrie și 30 noiembrie 2023, acest program intensiv a reunit 21 de angajați din cadrul unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, toți uniți de obiectivul comun de a-și îmbunătăți competențele în managementul proiectelor europene.

 

Participarea a fost reprezentativă pentru diversitatea și angajamentul regiunii noastre față de dezvoltarea sustenabilă prin fonduri europene, cu reprezentanți din: Primăria Mogoșești (4), Primăria Miroslava (2), Primăria Dobrovăț (2), Primăria Prisăcani (2), Primăria Popricani (2), Primăria Holboca (1), Primăria Golăiești (1), Primăria Victoria (1), Primăria Voinești (1), Primăria Românești (1), Primăria Țuțora (1), Primăria Costuleni (1), Primăria Municipiului Iași (1) și Consiliul Județean Iași (1).

 

Sub îndrumarea expertului formator în domeniul fondurilor europene, cursanții au abordat teme complexe, de la proceduri de înregistrare și criterii de eligibilitate, la întocmirea dosarelor de finanțare și monitorizarea proiectelor. Acest curs a fost conceput pentru a sprijini cursanții în dezvoltarea unei strategii eficiente de accesare a fondurilor europene și în administrarea resurselor alocate, pregătindu-i astfel pentru un rol esențial în promovarea dezvoltării societății.

 

În data de 4 decembrie 2023, cursanții au susținut examenul de absolvire. Reușita lor în acest examen nu doar că marchează finalul unui capitol important în dezvoltarea profesională, dar și începutul unei noi etape în carierele lor, cu noi provocări și oportunități în domeniul gestionării fondurilor europene.

 

Vă invităm să parcurgeți o selecție de fotografii de la deschiderea cursului și de la examenul final. Aceste imagini reflectă angajamentul, concentrarea și entuziasmul participanților și formatorilor, subliniind spiritul colaborativ și dedicarea tuturor celor implicați.

Formare Profesională "08 august - 08 septembrie 2022"

Succesul primei serii de cursuri de formare profesională în domeniul fondurilor europene.

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași a organizat cu succes prima serie de cursuri din programul de formare profesională – tip perfecționare „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, Cod COR 242213.

 

Desfășurat în perioada 08 august - 08 septembrie 2022, cursul a fost dedicat angajaților primăriilor din zona metropolitană Iași, oferindu-le acestora oportunitatea de a-și aprofunda cunoștințele și competențele în domeniul fondurilor europene.

 

Cursul a inclus un curriculum echilibrat, repartizat în 60 de ore de instruire teoretică și 120 de ore de aplicare practică, acoperind domenii esențiale precum conformitatea cu cerințele legale, planificarea și gestionarea proiectelor, elaborarea documentației de finanțare și utilizarea eficientă a instrumentelor TIC în elaborarea proiectelor.

 

Această serie a fost alcătuită din 24 de profesioniști dedicati, provenind din comunele Aroneanu (3), Golăiești (3), Holboca (2), Miroslava (5), Prisăcani (1), Rediu (1), Scânteia (2), Schitu Duca (3), Tomești (2) și Valea Lupului (2), toți angajați ai primăriilor cu atribuții în domeniul accesării fondurilor europene. Finalul cursului a fost marcat de un examen susținut cu prezența integrală a cursanților la data de 26 septembrie 2022, un moment care a subliniat angajamentul și dedicația fiecărui participant.

 

Suntem onorați să anunțăm că toți cursanții au finalizat programul obținând Certificate de Absolvire autorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.

 

Vă invităm să parcurgeți o selecție de fotografii din timpul cursului, care ilustrează dedicația și profesionalismul participanților, precum și momentele de concentrare intensă înaintea atingerii acestui important reper profesional.