Cursuri de formare profesională

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași va organiza cursuri de perfecționare pentru calificarea/ocupația/gruparea de competențe „Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene” – cod N.C./R.N.C.P./COR 242213 cu Nr. de ordine în Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților 22/611/06.06.2022.

Ideile prind viață prin proiecte, dar pentru ca acest lucru să se întâmple avem nevoie să respectăm pași și proceduri specifice pentru ca să ne atingem obiectivul propus, precum și rezultatele așteptate. Cursul nostru te ajută să-ți dezvolți abilități necesare redactării cererilor de finanțare, gestionării și managementului proiectelor cu finanțare europeană și de sustenabilitate.

Cum se desfășoară cursul?

Acesta este structurat în șase module (180 ore), care prezintă probleme de interes major pentru cei care doresc să acceseze fonduri europene și să realizeze proiecte eligibile, de succes și cu impact în domeniu.

Prezența la curs este fizică și va cuprinde subiecte despre:

• Organizarea activității de accesare a fondurilor structurale și de coeziune europene (legislaţie, tipuri de fonduri și programe operaționale, particularități, tipuri de eligibilitate);

• Documentarea în vederea pregătirii proiectului (instrumente specifice de analiză conținut, Ghiduri specifice, condiții financiare, tipuri de documente, grupuri țintă, activități, parteneri);

• Elaborarea și implementarea proiectului (cerințe specifice, formate, elaborare documentație specifică implementării proiectelor, exemple proceduri, contracte de finanțare etc.);

• Asigurarea securității informațiilor și soluționarea problemelor de informare și comunicare.

Pentru cine este cursul?

• pentru cei care scriu și implementează deja proiecte europene, dar care doresc să-și îmbunătățească nivelul cunoștințelor și să afle răspunsuri la diferite spețe de la experți practicieni în domeniu;

• pentru cei care doresc să capete competențe în acest domeniu pentru a obține noi responsabilități în cadrul echipei;

• pentru cei care doresc să-și schimbe cariera către un domeniu provocator, cu deschidere polivalentă, cu perioade de finanțare continue și pe domenii diverse;

• pentru cei care se află acum în etapa de formare profesională și care doresc să obțină încă de la începutul carierei avantajul unor abilități aptitudini de management al proiectelor, de la etapa de pregătire până la etapa de sustenabilitate.

Certificatele de absolvire

Eliberarea certificatului de absolvire acreditat ANC este condiționată de absolvirea de studii superioare (învățământ superior cu diplomă de licență), iar persoanele cu studii medii sau studii superioare în curs de desfășurare sau nefinalizate vor primi o adeverință care confirmă dobândirea competențelor și abilităților caracteristice programei de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene.

Cum te înscrii?

Pentru a putea participa la acest curs este nevoie de înscriere prin depunerea unui dosar cu următoarele documente:

• Formularul de înscriere la curs;

• Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (copie);

• Actul de identitate (copie);

• Certificat de naștere (copie);

• Certificat de căsătorie (copie), unde este cazul;

• Dovada achitării taxei de participare – unde este cazul.

Prima serie de cursuri de formare profesională va avea loc în perioada 8 august – 8 septembrie 2022 și va fi dedicată exclusiv angajaților din primăriile zonei metropolitane Iași, ulterior celelalte serii fiind dedicate și celorlalți cetățeni din zona metropolitană (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria).

Persoanele interesate sunt rugate să ne lase datele lor de contact la următorul link: https://zmi.ro/contact/, specificând în mesaj un număr de telefon mobil și ultimele studii absolvite.

Alte informații și detalii despre curs puteți afla la numărul de telefon 0232.266.553 sau pe adresa de email: office@zmi.ro