Etapa 1 de implementare a proiectului: Padoc metropolitan – centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele

Proiectul „Padoc Metropolitan Iași: Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele” răspunde unei nevoi vitale în comunitatea județeană, abordând provocări multiple legate de bunăstarea animalelor și coexistența armonioasă între acestea și populația umană. Scopul acestui centru transcende funcționalitatea tradițională a unui padoc, propunându-se să fie un pilon în protecția și îngrijirea tuturor animalelor din zona metropolitană Iași, ceea ce îl face de interes public județean prin următoarele aspecte:

1. Prioritatea în gestionarea câinilor fără stăpân: Prin implementarea unor strategii eficiente de capturare, îngrijire, sterilizare și adopție, centrul va aborda una dintre cele mai presante probleme de interes public, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății publice și a siguranței cetățenilor, reducând incidentele de agresiune și riscul de transmitere a bolilor.

2. Sprijin extins pentru toate animalele: Adăugând la serviciile de bază, centrul va colabora strâns cu Consiliul Județean Iași și Protecția Animalelor Iași pentru a oferi asistență și îngrijire pentru o gamă largă de animale în nevoie, de la animale de companie abandonate până la animale sălbatice rănite, subliniind o abordare inclusivă a protecției animalelor.

3. Creșterea conștientizării și educației publice: Proiectul va promova importanța responsabilității sociale și a bunăstării animalelor prin programe de educare și sensibilizare, evidențiind necesitatea sprijinului comunitar în gestionarea și îngrijirea tuturor animalelor, nu doar a câinilor fără stăpân.

4. Model de colaborare intersectorială: Inițiativa va servi ca exemplu de colaborare eficientă între autoritățile locale, organizațiile non-profit și comunitatea largă, arătând cum parteneriatele strânse pot aborda probleme complexe de interes județean, creând o rețea de suport solidă pentru protecția animală.

5. Îmbunătățirea calității vieții comunității: Prin asigurarea unui mediu mai sigur și mai sănătos pentru toți locuitorii, umani și necuvântători, proiectul contribuie direct la dezvoltarea durabilă a județului Iași, promovând o societate mai responsabilă și mai compasională.

Astfel, „Padoc Metropolitan Iași: Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele” se distinge ca fiind de un interes public județean esențial, abordând eficient atât provocarea reprezentată de câinii fără stăpân semnalată în repetate rânduri de către reprezentanții comunelor componente ale Zonei Metropolitane Iași, cât și necesitatea de a oferi sprijin larg pentru diferitele categorii de animale în nevoie. Acest proiect reprezintă un pas important în crearea unei comunități mai sigure, mai sănătoase și mai incluzive, evidențiind rolul crucial al colaborării intersectoriale și al angajamentului comunitar în abordarea provocărilor sociale contemporane.