Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași

08.06.2021

În Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași din 08.06.2021 au fost aprobate documentele constitutive (Actul constitutiv și Statutul) ale Asociației în forma actualizată.

Având în vedere că în decursul timpului au avut loc anumite modificări/completări ale acestor documente, aprobate prin Acte adiționale, a fost nevoie de preluarea acestor modificări/completări într-un document nou actualizat.

Totodată, aceste documente, au fost puse de acord cu prevederile Ordonanței nr.57/2019 privind Codul administrativ, conform căreia Consiliul Director al Asociației este format din cinci persoane, în loc de trei, și anume un Președinte și încă patru membri (Prim-Vicepreședinte; doi Vicepreședinți; Membru).

Cu această ocazie au fost introduse în Statut o serie de activități noi, care să ducă la realizarea scopului propus, activități care să acopere următoarele domenii: turism, dezvoltare locală și regională, protecția mediului, tineret și sport, social, drepturile omului, cultură și educație sau digitalizare.