Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 30 ianuarie 2023.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Costel Alexe;

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Bârnova – dl. Eugen-Victor Tănăsucă (delegat);

5. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

6. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

7. Primăria Dobrovăţ – dl. Cătălin Iulian Martinuș;

8. Primăria Golăieşti – dl. Costel Manoliu;

9. Primăria Grajduri – dl. Constantin Zamfirache;

10. Primăria Holboca – dl. Neculai-Aurel Pamfil;

11. Primăria Leţcani – dl. Stelian Turcu;

12. Primăria Miroslava – dl. Dan Niță;

13. Primăria Movileni – dl. Dan-Constantin Hodoroabă;

14. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

15. Primăria Rediu – dna. Gabriela Munteanu (delegat);

16. Primăria Româneşti – dl. Ioan Stegariu;

17. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

18. Primăria Schitu Duca – dl. Grigore Corciovă;

19. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

20. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

21. Primăria Ţuţora – dl. Cristinel Albu;

22. Primăria Ungheni – dl. Iulian Marcu;

23. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

24. Primăria Victoria – dl. Daniel Crețu;

25. Primăria Voineşti – dl. Liviu-Petronel Teodorescu (delegat).

Absenți:

1. Primăria Costuleni;

2. Primăria Mogoşeşti;

3. Primăria Prisăcani.

Procent prezență ședință: 89 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat plata cotizației membrilor Asociației “Zona Metropolitană  Iași  – AZM I“ pentru anul 2023 în cuantum de 1,00 lei/locuitor, raportat la numărul de locuitori existenți  în evidența INS în luna ianuarie 2022, cu excepția Municipiului Iași și a Consiliului Județean Iași care vor plăti sume fixe.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.