Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 10 martie 2022.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Marius Dangă (delegat)

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Bârnova – dl. Tiberiu Liviu Bădăluţă (delegat);

5. Primăria Ciurea – dl. Mihai Patlagică (delegat);

6. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

7. Primăria Dobrovăţ – dl. Cătălin Iulian Martinuş;

8. Primăria Golăieşti – dna. Mădălina Elena Jije (delegat);

9. Primăria Holboca – dl. Neculai-Aurel Pamfil;

10. Primăria Leţcani – dl. Stelian Turcu;

11. Primăria Miroslava – dl. Mihăiţă-Costel Lisoschi (delegat);

12. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

13. Primăria Movileni – dl. Dan-Constantin Hodoroabă;

14. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

15. Primăria Prisăcani – dl. Ghiorghe Stanciu;

16. Primăria Rediu – dl. Constantin-Ciprian Grosu;

17. Primăria Schitu Duca – dna. Alina Chifan (delegat);

18. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

19. Primăria Ungheni – dl. Iulian Marcu;

20. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

21. Primăria Victoria – dl. Daniel Creţu;

Absenți:

1. Primăria Ţuţora.

Procent prezență ședință: 95 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat Raportul de activitate  al ADI Zona Metropolitană Iași pentru anul 2021  în forma prezentată.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat Bilanțul contabil  al ADI Zona Metropolitană Iași pentru anul 2021  în forma prezentată.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. S-a aprobat Execuția bugetară  a ADI Zona Metropolitană Iași pentru anul 2021  în forma prezentată.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

4. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli  al ADI Zona Metropolitană Iași pentru anul 2022  în forma prezentată.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 20

– Abțineri: 1

– Voturi impotrivă: 0

5. S-a mandatat  ADI Zona Metropolitană Iași să efectueze  cercetări de piață.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

6. S-a aprobat aderarea comunei Costuleni, județul Iași la ADI Zona Metropolitană Iași, cu statut de membru activ.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

7. S-a aprobat aderarea comunei Scânteia, județul Iași la ADI Zona Metropolitană Iași, cu statut de membru activ.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

8. A fost reconfirmat cenzororul al ADI Zona Metropolitană Iași.

– Total membri: 22

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.