Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 20 noiembrie 2023.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Cătălin Nicoară (delegat);

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Bârnova – dl. Mihai Balan;

5. Primăria Ciurea – dl. Mihai Pătlăgică (delegat);

6. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

7. Primăria Costuleni – dl. Mirică Dodan;

8. Primăria Dobrovăţ – dl. Cătălin Iulian Martinuş;

9. Primăria Golăieşti – dl. Costel Manoliu;

10. Primăria Grajduri – dl. Constantin Zamfirache;

11. Primăria Leţcani – dl. Cătălin Timofciuc (delegat);

12. Primăria Miroslava – dl. Marius-Mihai Deliu (delegat);

13. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

14. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

15. Primăria Prisăcani – dl. Ghiorghe Stanciu;

16. Primăria Rediu – dna. Oana-Norica Munteanu (delegat);

17. Primăria Româneşti – dl. Ioan Stegariu;

18. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

19. Primăria Schitu Duca – dl. Grigore Corciovă;

20. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

21. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

22. Primăria Ţuţora – dl. Cristinel Albu;

23. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

24. Primăria Victoria – dl. Daniel Creţu;

25. Primăria Voineşti – dl. Liviu-Petronel Teodorescu (delegat).

Absenți:

1. Primăria Holboca;

2. Primăria Movileni;

3. Primăria Ungheni.

Procent prezență ședință: 89 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat revocarea Hotărârii AGA ZMI nr.03/09.02.2023 privind aprobarea Statutului Actualizat al ADI Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat revocarea Hotărârii AGA ZMI nr.04/09.02.2023 privind alegerea cenzorului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană laşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. S-a aprobat Statutul Actualizat al ADI Zona Metropolitană Iaşi în forma prevăzută în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

4. S-a aprobat comisia de cenzori a ADI Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

5. S-a aprobat parteneriatul pentru proiectului „Competenţe Esenţiale pentru Angajaţi Flexibili” finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare, Prioritate: P09, Obiectiv specific: ESO4.7., Condiţii Specifice: „Ţine pasul”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

6. S-a aprobat parteneriatul pentru proiectul „Formare Profesională Dinamică: Ţine Pasul cu Schimbarea” finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare, Prioritate: P09, Obiectiv specific: ESO4.7., Condiţii Specifice: „Ţine pasul”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

7. S-a aprobat parteneriatul pentru proiectul „Competenţe Esenţiale pentru Angajaţi Dinamici” finanţat prin Programul Educaţie şi Ocupare, Prioritate: P09, Obiectiv specific: ESO4.7., Condiţii Specifice: „Ţine pasul”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

8. S-a aprobat „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului laşi şi a Zonei Metropolitane 2021-2030”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

9. S-a aprobat „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere laşi pentru perioada post 2020”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

10. S-a aprobat „MANUALUL de PROCEDURI cu privire la Procesul de prioritizare a proiectelor SIDU Municipiul laşi – ZMI 2021-2030 „.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

11. S-a aprobat studiul „Regenerare urbană zona bulevardului Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

12. S-a aprobat depunerea unei solicitări către Consiliul Judeţean Iaşi în vederea finanţării studiului de fezabilitate pentru proiectul „Înfiinţare Padoc În Zona Metropolitană laşi”, prin prevederea în bugetul anului 2024 a sumei necesare pentru realizarea acestui studiu.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

13. S-a aprobat încheierea unui parteneriat, în vederea gestionării viitorului Padoc Metropolitan, între: Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Comunei Victoria şi ADI Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.