Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 12 aprilie 2023.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Marius Dangă (delegat);

3. Primăria Aroneanu – dl. Paul-Sorin Munteanu (delegat);

4. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

5. Primăria Costuleni – dl. Mirică Dodan;

6. Primăria Dobrovăţ – dl. Mihai Pintilei (delegat)

7. Primăria Holboca – dl. Marius Robert Tîrnoveanu (delegat);

8. Primăria Miroslava – dl. Dan Niţă;

9. Primăria Mogoşeşti – dl. Mihai Lăcătuşu (delegat) ;

10. Primăria Movileni – dl. Dan-Constantin Hodoroabă;

11. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

12. Primăria Rediu – dl. Ştefan Paraschiv (delegat);

13. Primăria Româneşti – dl. Ioan Stegariu;

14. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

15. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

16. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

17. Primăria Ţuţora – dl. Doru Mihăilă;

18. Primăria Ungheni – dna. Linda Vartolomei (delegat);

19. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

20. Primăria Victoria – dl.Daniel Creţu;

21. Primăria Voineşti – dl. Liviu Timofte (delegat).

Absenți:

1. Primăria Bârnova;

2. Primăria Ciurea;

3. Primăria Golăieşti;

4. Primăria Grajduri;

5. Primăria Leţcani;

6. Primăria Prisăcani;

7. Primăria Schitu Duca.

Procent prezență ședință: 75 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat depunerea spre finanțare a proiectului “Zona Metropolitană Iași – O zonă mai verde“, proiect finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin Ordinul 3288 din 22.12.2022.

– Total membri: 28

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat depunerea spre finanțare a proiectului “Tineri în acțiune pentru o zonă metropolitană mai verde!“, proiect finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin Ordinul 3288 din 22.12.2022.

– Total membri: 28

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. S-a aprobat rectificarea bugetului asociaţiei pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea AGA nr.07 /09.02.2023, prin transferul sumei de 30.000 lei de la Cap. II, linia II.3, cheltuieli cu obiectele de inventar, la Cap. V, linia V.11, cheltuieli consultanţă.

– Total membri: 28

– Prezenți: 21

– Voturi pentru: 21

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.