Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 14 martie 2023.

Prezenți:

1. Consiliul Judeţean Iași – dl. Marius Dangă (delegat);

2. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

3. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

4. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

5. Primăria Costuleni – dl. Daniel Ezaru (delegat)

6. Primăria Dobrovăţ – dl. Mihai Pintilei (delegat)

7. Primăria Grajduri – dl. Constantin Zamfirache;

8. Primăria Holboca – dl. Neculai-Aurel Pamfil;

9. Primăria Leţcani – dna. Ioana Onofrei(delegat) ;

10. Primăria Miroslava – dl. Dan Niţă;

11. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

12. Primăria Movileni – dl. Dan-Constantin Hodoroabă;

13. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

14. Primăria Rediu – dna. Oana-Norica Munteanu;

15. Primăria Româneşti – dl. Ioan Stegariu;

16. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

17. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

18. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

19. Primăria Ţuţora – dl. Cristinel Albu;

20. Primăria Ungheni – dl. Iulian Marcu;

21. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

22. Primăria Voineşti – dl. Liviu-Petronel Teodorescu (delegat).

Absenți:

1. Primăria Municipiului Iași;

2. Primăria Bârnova;

3. Primăria Dobrovăţ;

4. Primăria Golăieşti;

5. Primăria Prisăcani;

6. Primăria Schitu Duca;

7. Primăria Victoria;

Procent prezență ședință: 79 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat aderarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi, cu statut de membru, la Asociaţia de Management a Destinaţiei Iaşi şi Regiunea Moldova (AMDTRIM), „Destination Iaşi”

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat procedura de achiziţie directă a serviciilor medical-veterinare (CPV-85200000-1), în vederea implementării proiectului „Campanie de sterilizare a câinilor din zona metropolitană Iaşi”.

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. S-a aprobat împuternicirea executivului ADI Zona Metropolitană Iaşi, pentru realizarea unei note conceptuale în vederea realizării ulterioare a unui proiect tehnic necesar construirii Padocului Metropolitan.

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.