Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 09 februarie 2023.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Costel Alexe;

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

5. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

6. Primăria Costuleni – dl. Iulian Tarăboanţă (delegat)

7. Primăria Dobrovăţ – dl. Cătălin Iulian Martinuș;

8. Primăria Golăieşti – dl. Costel Manoliu;

9. Primăria Grajduri – dl. Constantin Zamfirache;

10. Primăria Holboca – dl. Neculai-Aurel Pamfil;

11. Primăria Leţcani – dl. Stelian Turcu;

12. Primăria Miroslava – dl. Mihăiţă-Costel Lisoschi (delegat);

13. Primăria Movileni – dl. Dan-Constantin Hodoroabă;

14. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

15. Primăria Prisăcani – dl. Ghiorghe Stanciu;

16. Primăria Româneşti – dl. Ioan Stegariu;

17. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

18. Primăria Schitu Duca – dl. Daniel Hîncu (delegat);

19. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

20. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

21. Primăria Ţuţora – dl. Eduard-Paul Vlase (delegat)

22. Primăria Ungheni – dl. Iulian Marcu;

23. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

24. Primăria Victoria – dl. Daniel Crețu;

25. Primăria Voineşti – dl. Gheorghe Dobreanu.

Absenți:

1. Primăria Bârnova;

2. Primăria Mogoşeşti;

3. Primăria Rediu.

Procent prezență ședință: 89 %

Hotărâri adoptate:

1. Se aprobă schimbarea denumirii din Asociaţia „Zona Metropolitană laşi – AZM I” în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană laşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. Se aprobă Statutul Actualizat al AD I Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. Se aprobă numirea unui expert contabil în funcţia de cenzor al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

4. Se aprobă Consiliul Director al ADI Zona Metropolitană Iaşi pentru mandatul 2023 -2024, aşa cum a rezultat în urma numărării voturilor exprimate în Adunarea Generală Extraordinară din 09.02.2023 şi consemnate în procesului verbal de numărare a voturilor, în următoarea formulă:

1. Chirica Mihai – Preşedinte;

2. Neculai-Aurel Pamfil – Membru;

3. Ştefan Timofte – Membru;

4. Lupu Cătălin – Membru;

5. Niţă Dan – Membru.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

5. Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Iaşi la campaniile de sterilizare a câinilor fără stăpân de pe teritoriul zonei metropolitane Iaşi, organizate în anul 2023.

Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Iaşi, cu suma de 150.000 lei, în vederea realizării proiectului „Campanie de sterilizare a câinilor din zona metropolitană Iaşi”, proiect ce va fi implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

6. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

7. Se aprobă organigrama Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi, valabilă începând cu data de 01.03.2023.

Se aprobă grila de salarizare aferentă organigramei pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi, valabilă de la 01.03.2022.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

8. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi.

Se aprobă procedura de evaluare a angajaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

9. Se aprobă demararea procedurilor de realizare a unei baze sportive în zona metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

10. Se aprobă demararea procedurilor de realizare a unui padoc în zona metropolitană Iaşi.

– Total membri: 28

– Prezenți: 25

– Voturi pentru: 25

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.