Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Online utilizând platforma Zoom, – 23 februarie 2024.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Costel Alexe;

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

5. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

6. Primăria Costuleni – dl. Mirică Dodan;

7. Primăria Dobrovăţ – dl. Cătălin Iulian Martinuş;

8. Primăria Grajduri – Constantin Zamfirache;

9. Primăria Holboca – dl.Aurel Pamfil;

10. Primăria Leţcani – Stelian Turcu;

11. Primăria Miroslava – dl. Dan Niţă;

12. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

13. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

14. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

15. Primăria Schitu Duca – dl. Grigore Corciovă;

16. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

17. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

18. Primăria Victoria – dl. Daniel Creţu.

Absenți:

1. Primăria Bârnova;

2. Primăria Golăieşti;

3. Primăria Movileni;

4. Primăria Prisăcani;

5. Primăria Rediu;

6. Primăria Româneşti;

7. Primăria Ţuţora;

8. Primăria Ungheni;

9. Primăria Valea Lupului;

10. Primăria Voineşti.

Procent prezență ședință: 64 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași și a Zonei Metropolitane 2021-2030“, însoțită de Lista lungă de proiecte și de Lista de proiecte prefiltrată.

– Total membri: 28

– Prezenți: 18

– Voturi pentru: 18

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat “Lista finală cu proiectele prioritizate din SIDU Municipiul Iași-ZMI 2021-2030 “, care conține un număr de 331 de proiecte.

– Total membri: 28

– Prezenți: 18

– Voturi pentru: 18

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.