Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Primăria Municipiului Iași, sala “Vasile Pogor“ – 29 ianuarie 2024.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Daniel Juravle (delegat);

2. Consiliul Judeţean Iași – dl. Costel Alexe;

3. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

4. Primăria Bârnova – dl. Mihai Balan;

5. Primăria Costuleni – dl. Daniel Ezaru (delegat);

6. Primăria Dobrovăţ – dl. Mihai Pintilei (delegat);

7. Primăria Grajduri – dl. Constantin Zamfirache;

8. Primăria Holboca – dl. Aurel Pamfil;

9. Primăria Leţcani – dl. Cătălin Timofciuc (delegat);

10. Primăria Miroslava – dl. Eduard Stoica (delegat);

11. Primăria Mogoşeşti – dna. Rodica Popa-Roşu;

12. Primăria Movileni – dl. Dan-Constantin Hodoroabă;

13. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

14. Primăria Prisăcani – dl. Mihai Murăraşu (delegat);

15. Primăria Rediu – dna. Oana-Norica Munteanu (delegat);

16. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

17. Primăria Schitu Duca – dl. Daniel-George Hîncu (delegat);

18. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

19. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

20. Primăria Ţuţora – dl. Doru Mihăilă (delegat);

21. Primăria Valea Lupului – dl. Florin-Liviu Dulgheru;

22. Primăria Victoria – dl. Daniel Creţu.

Absenți:

1. Primăria Ciurea;

2. Primăria Comarna;

3. Primăria Golăieşti;

4. Primăria Româneşti;

5. Primăria Ungheni;

6. Primăria Voineşti.

Procent prezență ședință: 79 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat execuţia bugetară a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Zona Metropolitană Iaşi, pentru anul 2023.

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi, pentru anul 2024.

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

3. S-a aprobat componenţa Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi pentru perioada februarie 2024 – februarie 2025, aşa cum a rezultat în urma numărării voturilor exprimate în Adunarea Generală Ordinară din 29.01.2024 şi consemnat în procesul verbal de numărare a voturilor, în următoarea formulă:

Mihai CHIRICA – Preşedinte
Ion TĂNASĂ – Membru
Ghiorghe STANCIU – Membru
Mihai DARABANĂ– Membru
Florin-Liviu DULGHERU– Membru

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

4. S-a aprobat parteneriatul încheiat între:

– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi – Lider;

– Consiliul Raional Ungheni – Partener 1;

– Fundaţia Eastern Marketing Insights – Partener 2.

Pentru proiectul „Regional Center for Excellence in Public Administration: Training and Cross­Border Cooperation” ce va fi depus în cadrul Programului de finanţare INTERREG VI-A NEXT RO MANIA-REPUBLIC OF MOLDOVA, Calls for proposals Small projects.

– Total membri: 28

– Prezenți: 22

– Voturi pentru: 22

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

5. S-a aprobat parteneriatul încheiat între:

– Primăria Municipiului laşi – Lider;
– Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iaşi – Partener 1;
– Muzeului Naţional de Istorie Chişinău – Partener 2;
– Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor şi Intern- Partener 3.

Pentru proiectul „PORTAL – Preservation Of Regional Traditions and Arts for Legacy” ce va fi depus în cadrul Programului de finanţare INTERREG VI-A NEXT ROMANIA-REPUBLIC OF MOLDOVA, Calls for proposals Regular projects.

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.