Adunarea Generală a asociaţilor (AGA)

Locația și data: Online utilizând platforma Zoom, – 19 decembrie 2023.

Prezenți:

1. Primăria Municipiului Iași – dl. Mihai Chirica;

2. Primăria Aroneanu – dl. Benoni Moruzi;

3. Primăria Ciurea – dl. Cătălin Lupu;

4. Primăria Comarna – dl. Constantin Grădinaru;

5. Primăria Dobrovăţ – dl. Cătălin Iulian Martinuş;

6. Primăria Holboca – dl.Aurel Pamfil;

7. Primăria Miroslava – dl. Dan Niţă;

8. Primăria Popricani – dl. Ion Tănasă;

9. Primăria Rediu – dl. Constantin-Ciprian Grosu;

10. Primăria Româneşti – dl. Ioan Stegariu;

11. Primăria Scânteia – dl. Mihai Darabană;

12. Primăria Schitu Duca – dl. Grigore Corciovă;

13. Primăria Tomeşti – dl. Ștefan Timofte;

14. Primăria Ţigănaşi – dl. Iulian Chirilă;

15. Primăria Victoria – dl. Daniel Creţu;

Absenți:

1. Consiliul Judeţean Iași;

2. Primăria Bârnova;

3. Primăria Costuleni;

4. Primăria Golăieşti;

5. Primăria Grajduri;

6. Primăria Leţcani;

7. Primăria Mogoşeşti;

8. Primăria Movileni;

9. Primăria Prisăcani;

10. Primăria Ţuţora;

11. Primăria Ungheni;

12. Primăria Valea Lupului;

13. Primăria Voineşti.

Procent prezență ședință: 54 %

Hotărâri adoptate:

1. S-a aprobat „Lista finală cu proiectele prioritizate din SIDU Municipiul laşi-ZMI 2021-2030 „, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

– Total membri: 28

– Prezenți: 15

– Voturi pentru: 15

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

2. S-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţie ”AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLIŞTI ÎN ZONA METROPOLITANĂ IAŞI’.

– Total membri: 28

– Prezenți: 15

– Voturi pentru: 15

– Abțineri: 0

– Voturi impotrivă: 0

Pentru a descărca Hotărârile Consiliului Metropolitan accesează următorul link: https://zmi.ro/documente/ – secțiunea Hotărâri Adunarea Generală.