URBACT IV – Agents of co-existence and open government

Rețeaua de planificare a acțiunilor “Agents of co-existence and open government – building skills and capabilities of civil servants and citizens to better embrace innovation to local government în cadrul căreia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) este parteneră, a fost selectată spre finanțare. Aceasta este una din cele 30 de rețele selectate în cadrul acestui apel al Programului de Cooperare URBACT IV (2021-2027), Axa Prioritară “Promovarea dezvoltării urbane durabile integrate prin cooperare” și una din cele 19 care au parteneri din România.

Obiectivul specific al acestui apel este o mai bună guvernanță a cooperării prin consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate de a implementa strategii teritoriale urbane.

Autoritate Națională a programului URBACT IV în România este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Reţeaua de planificare a acţiunilor “Agents of co-existence and open government – building skills and capabilities of civil servants and citizens to better embrace innovation to local government” are ca leader de proiect orașul Genk (Belgia) şi următorii 8 parteneri: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (România), Gdańsk (Polonia), Ķekava(Letonia), Budaörs (Ungaria), Banská Bystrica (Slovacia), Quart de Poblet (Spania), Aarhus (Danemarca), Breda (Țările de Jos).

Perioada de implementare este 01 iunie 2023 – 31 decembrie 2025, iar bugetul total alocat 849.729,oo € din care 618.969,21 € FEDR și 230.759,79 € cofinanțare. Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași este de 61.531,50 € (49.225,20 € FEDR, 12.306,30 € cofinanţare).

Principala provocare a rețelei „Agents of co-existence and open government” este să îmbine inovația socială și incluziunea în toate domeniile guvernanței locale prin îmbunătățirea abilităților și capacităților personalului municipal și prin crearea de noi structuri organizatorice pentru a stimula în continuare participarea civică și pentru a crea o bază mai solidă a democrației.

Prin împărtășirea cunoștințelor și experiențelor, orașele vor învăța unele de la altele și vor ajunge colectiv la noi perspective. Fiecare oraș va dezvolta un plan de acțiune local integrat, în cooperare cu părțile interesate locale.

Problemele cheie sunt modul în care instituțiile administrative pot folosi cel mai bine abilitățile și expertiza angajaților, îi pot motiva, le pot stimula dezvoltarea profesională și să le recompenseze inițiativele și succesele. Nu avem nevoie doar de funcționari publici care au aptitudini și cunoștințe pentru a încuraja inovarea în serviciul public, dar și noi modalități de structuri organizaționale și reglementări care permit acest lucru. Mentalitatea, atitudinea și comportamentul pot fi la fel de importante ca și competențele specifice pentru a permite inovarea în sectorul public.

Urmărește rețeaua pe: https://urbact.eu/networks/agents-co-existence.