Social Work for Better Life

– Perioada de implementare: decembrie 2006 – noiembrie 2008

– Valoarea totală a proiectului:  85.400 Euro

– Contribuția UE: 75.400 Euro

– Contribuția municipiului Iași: 10.000 Euro

– Sursa de finanțare: PHARE CBC 2005

– Instituția finanțatoare:  Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

Beneficiarul proiectului: Primăria Municipiului Iași

Parteneri: ADI Zona Metropolitană Iași (Romania), Primăria Botoșani (România), Primăria Ungheni (Republica Moldova), Primăria Cahul (Republica Moldova), Primăria Hâncești (Republica Moldova)

Obiectivul principal: Proiectul “Servicii sociale pentru o viață mai bună ” vizează obținerea coeziunii sociale pentru comunitățile din Iași, Agenția Zona Metropolitană, Ungheni, Botoșani, Galați, Hâncești, Cahul și Nisporeni prin îmbunătățirea și activarea sistemului descentralizării sociale și sistemului protecției sociale pentru facilitarea accesului la angajare și promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Rezultatele proiectului:

– crearea unui grup pilot pentru descentralizarea serviciilor sociale;

– un studiu pentru descentralizarea serviciilor sociale;

– trening-uri privind serviciile sociale;

– manuale și ghiduri privind descentralizarea serviciilor sociale;

– schimburi de experiență.