Regional Center for Excellence in Public Administration: Training and Cross-Border Cooperation – cod proiect:  ROMD00418

Context

Într-un peisaj global în continuă schimbare, eficiența administrativă și cooperarea transfrontalieră devin esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă și integrată a regiunilor învecinate. Proiectul „Centrul Regional pentru Excelență în Administrație Publică: Formare și Cooperare Transfrontalieră” răspunde acestei nevoi critice, fiind conceput să consolideze legăturile dintre Zona Metropolitană Iași din România și Districtul Ungheni din Republica Moldova. Prin abordarea provocărilor comune în administrație și promovarea unei cooperări eficiente, proiectul vizează să creeze un cadru solid pentru schimbul de bune practici și pentru îmbunătățirea serviciilor publice.

Confruntate cu resurse limitate, practici administrative învechite și lipsa oportunităților de formare adecvate, administrațiile publice locale din ambele regiuni se confruntă cu dificultăți în prestarea eficientă a serviciilor către cetățeni. Aceste dificultăți sunt amplificate de diferențele în cadrul legal și structural, precum și de barierele de comunicare care pot împiedica cooperarea transfrontalieră efectivă. În acest context, proiectul urmărește să depășească aceste obstacole, promovând o abordare integrată și inovatoare în administrația publică.

Zona de implementare

Zona Metropolitană Iași din România și Districtul Ungheni din Moldova.

Obiectivul general

Proiectul „Regional Center for Excellence in Public Administration: Training and Cross-Border Cooperation” urmărește să îmbunătățească cooperarea legală și administrativă între Zona Metropolitană Iași din România și Districtul Ungheni din Moldova. Prin abordarea provocărilor comune și promovarea colaborării, proiectul vizează îmbunătățirea administrației publice, promovarea cooperării transfrontaliere și consolidarea rezilienței comunității. Își propune să aducă îmbunătățiri concrete în practicile administrative, calitatea serviciilor și cooperarea transfrontalieră, prin dezvoltarea unei Strategii Operaționale Comune pentru cooperare legală și administrativă, sesiuni de formare și programe de consolidare a capacităților pentru autoritățile publice locale, consiliere și mentorat pentru îmbunătățirea eficienței administrative, campanii de sensibilizare pentru promovarea cooperării și înființarea unui Centru Regional de Excelență în Administrație la Iași și Ungheni. Beneficiarii principali includ autoritățile publice locale, organizațiile comunitare, actorii societății civile și rezidenții Zonei Metropolitane Iași și a Districtului Ungheni.

Activitățile cheie ale proiectului

– Organizarea a 50 de sesiuni de formare pentru angajații din administrațiile publice locale (APL) din Zona Metropolitană Iași și Districtul Ungheni, împărțite în 40 de sesiuni pentru 400 de angajați și 10 sesiuni pentru 200 de angajați.

– Crearea și implementarea unei Strategii Operaționale Comune pentru a crește eficiența administrației publice locale în zona transfrontalieră Iași-Ungheni. Aceasta va conduce la un proces de guvernare mai eficient și la îmbunătățirea furnizării serviciilor în regiunea transfrontalieră. Centrul Regional de Excelență în Administrație: Formare și Cooperare Transfrontalieră este așteptat să rezulte într-o îmbunătățire măsurabilă a capacității administrative.

– Îmbunătățirea și echiparea infrastructurii de formare și consiliere pentru o administrație publică eficientă prin înființarea Centrului Regional de Excelență în Administrație aflat în sat Cârlig, comuna Popricani, județul Iași. Acesta include renovarea și echiparea centrului din România și echiparea biroului din Ungheni, beneficiind de capacitățile îmbunătățite ale angajaților APL și, prin urmare, creșterea eficienței activităților de administrație publică în zona proiectului.

– Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a populației prin activități de comunicare și informare, cu scopul de a atinge un nivel ridicat de conștientizare și înțelegere în rândul cetățenilor, actorilor societății civile și APL din Zona Metropolitană Iași și Districtul Ungheni cu privire la beneficiile și oportunitățile cooperării legale și administrative.

Structura bugetară

Lider Proiect – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași: Alocare bugetară de 562.202,55 euro, care include reabilitarea și dotarea infrastructurii pentru Centrul Regional de Excelență în Iași aflat în sat Cârlig, comuna Popricani, județul Iași. Această sumă este destinată coordonării generale a proiectului, implementării cursurilor de formare profesională și organizării campaniilor de informare și consiliere profesională, precum și investițiilor în clădire și echipamente pentru a asigura un spațiu modern și funcțional de formare și cooperare.

Partener – Eastern Marketing Insights Foundation: Alocare bugetară de 118.362,65 euro, orientată către sprijinirea îmbunătățirii competențelor resurselor umane din administrațiile publice locale și alinierea viziunii de dezvoltare a administrației publice locale cu partenerii din Moldova, inclusiv prin formare, consiliere și mentorat.

Partener – Consiliul Raional Ungheni: Alocare bugetară de 94.169,24 euro, destinată dezvoltării capacităților administrațiilor publice locale, inclusiv prin investiții în echipamente și dotări pentru biroul Ungheni al Centrului Regional de Excelență, și organizarea activităților de cooperare în Moldova.

Concluzie

Proiectul „Centrul Regional pentru Excelență în Administrație Publică: Formare și Cooperare Transfrontalieră” reprezintă o inițiativă ambițioasă care își propune să consolideze relațiile transfrontaliere între România și Republica Moldova prin îmbunătățirea cooperării legale și administrative. Prin concentrarea pe formarea profesională a angajaților din administrația publică și promovarea unui dialog constructiv între diferitele entități guvernamentale și societatea civilă, acest proiect vizează nu doar creșterea eficienței administrative, dar și încurajarea unei cooperări transfrontaliere sustenabile.

Programul Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova

Prioritatea programului: Cooperare transfrontalieră

Obiectiv specific 3.1: Îmbunătățirea eficienței administrației publice prin promovarea cooperării legale și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special, cu scopul de a rezolva obstacolele legale și alte obstacole în regiunile de frontieră.