Practică studenți Facultatea de Geografie și Geologie

  • Perioada de implementare: 01.01.2022-31.12.2022;
  • Valoarea totală a proiectului: 4.000,00 RON
  • Contribuția ADI Zona Metropolitană Iași : 4.000,00 RON

Beneficiarii proiectului: ADI Zona Metropolitană Iași, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași, Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna Ciurea, Comuna Comarna, Comuna Costuleni, Comuna Dobrovăț, Comuna Golăiești, Comuna Holboca, Comuna Lețcani, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Popricani, Comuna Prisăcani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Scânteia, Comuna Tomești, Comuna Țuțora, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria.

În urma semnării acordului de parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, prin Facultatea de Geografie și Geologie studenții de la specializarea de studii master Geomatică vor avea ocazia de a efectua stagii de practică în instituții publice, la membrii ADI Zona Metropolitană Iași.

Obiectivele propuse prin acord se referă la:

  • intensificarea comunicării între părți în vederea asigurării unei transparențe privind organizarea și desfășurarea unor evenimente academice și de informare în beneficiul studenților și absolvenților UAIC-FGG;
  • cunoașterea mai bună, de către studenții UAIC-FGG, a necesităților pieței muncii, adaptarea mai bună la aceasta, creșterea inserției lor pe piața muncii și cunoașterea necesităților precise ale fluxului de lucru în cadrul ADI Zona Metropolitană Iași;
  • Colaborarea între  părți în vederea creșterii nivelului de angajabilitate al studenților și absolvenților UAIC-FGG pe piața muncii;
  • Susținerea și dezvoltarea competitivității UAIC-FGG în domeniul educațional și de cercetare;
  • Dezvoltarea și creșterea profesionalismului resursei umane în domeniile de interes comune cer doua părți;
  • Intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare și promovare a transferului de cunoștințe și a transferului tehnologic, în domeniile de interes comune celor 2 părți.

Activitățile stabilite prin parteneriat presupun realizarea unor întâlniri periodice între parteneri pentru a discuta diversele oportunități și acțiuni la care cei doi parteneri vor colabora. De asemenea, pe parcursul perioadei de practică se vor crea și materiale grafice, hărți, modele numerice, rapoarte de cercetare, documente de interes public și o platformă online web GIS pentru membrii metropolitani.

Prin încheierea acestui acord dorim să ne implicăm activ într-o colaborare pe termen lung, atât pentru dezvoltarea și creșterea profesionalismului resurselor umane, cât și eficientizarea activităților desfășurate de către ADI Zona Metropolitană Iași și membrii metropolitani.