Personal calificat pentru o administrație eficientă în Zona Metropolitană Iași

– Perioada de implementare: martie 2011 – martie 2012

– Valoarea totală a proiectului:  445.700,00 Ron

– Asistența financiară nerambursabilă: 436.696,86 Ron

– Contribuția solicitantului: 9.003,14 Ron

– Sursa de finanțare:  Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA)

Beneficiarul proiectului: ADI Zona Metropolitană Iași

Obiectivul principal: Eficientizarea administrațiilor publice locale membre ale ADI Zona Metropolitană Iași prin creșterea nivelului de cunoștințe și expertiză a personalului.

Proiectul își propune eficientizarea administrațiilor publice locale membre ale ADI Zona Metropolitană Iași prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor profesionale ale angajaților din cele 19 autorități administrative membre ale asociației. El va pune accentul pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane și pe consolidarea unei capacități susținute de training pentru administrația publică.

Prin proiect se realizează 5 module de instruire pe următoarele domenii:

– achiziții publice,

– managementul proiectelor,

– managementul financiar,

– ECDL,

– planificarea strategica.

Rezultatele proiectului:

– 25 persoane instruite în managementul proiectelor

– 25 persoane instruite în achiziții publice

– 25 persoane instruite în ECDL

– 25 persoane instruite în planificare spațială

– 30 persoane instruite în managementul financiar

– 2 conferințe de promovare a proiectului

– 300 broșuri de prezentare ale proiectului