L.G.U Wealth Network

– Perioada de implementare: decembrie 2006 – noiembrie 2008

– Valoarea totală a proiectului:  175.790 Euro

– Contribuția UE: 153.790 Euro

– Contribuția municipiului Iași: 22.000 Euro

– Sursa de finanțare: PHARE CBC 2005

– Instituția finanțatoare:  Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor

Beneficiarul proiectului: Primăria Municipiului Iași

Parteneri: ADI Zona Metropolitană Iași (Romania), Primăria Botoșani (România), Primăria Ungheni (Republica Moldova), Primăria Cahul (Republica Moldova), Primăria Hâncești (Republica Moldova).

Alți beneficiari: Primăria Galați (România), Primăria Nisiporeni (Republica Moldova).

Obiectivul principal: Obiectivul principal al proiectului este sa îmbunătățească cooperarea economică transfrontalieră dintre cele două zone eligibile și să creeze o structură de dezvoltare economică similară, funcționari publici instruiți, o bază de date comună, o pagină Web, profilul rețelei, un studiu de potențial, târguri, ghidul Investitorului care vor permite antreprenorilor să înțeleagă mai bine nevoile comunității și să răspundă în consecință.

Rezultatele proiectului:

– Realizarea unei rețele transfrontaliere între 6 entități administrative, din cele doua țări:  Primăria Municipiului Iași, Zona Metropolitană Iași, Primăria Municipiului Botoșani, Primăria Ungheni, Primăria Hâncești și Primăria Cahul;

– 20 de persoane angajate în cadrul acestor instituții au fost instruite să colecteze date și să construiască profilul comunității lor;

– 5 profile ale comunităților menționate au fost  realizate, cât și un profil al rețelei de dezvoltare;

– Prin intermediul analizei profesioniste a comunităților, realizată în cadrul profilelor, au fost elaborate și propuse spre realizare 3 proiecte comune ale rețelei;

– 60 de persoane angajate în cadrul acestor instituții au fost instruite, cu ajutorul unor traineri profesioniști, prin intermediul manualelor de curs, pe 3 domenii prioritare identificate de membrii rețelei;

– Au fost realizate 2 studii de caz privind orașele Iași și Ungheni, prin intermediul unui studiu de potențial, care să indice tendințele de dezvoltare ale acestora;

– Au fost  organizate două târguri, unde au participat  toți cei 6 membri ai rețelei, unul la Iași și unul la Ungheni, care au pus față în față, oamenii de afaceri și publicul larg din cele 6 comunități;

– A fost construită o bază de date comună, care cuprinde: informații, prezentări și profilele celor 6 comunități, ale rețelei, suporturile de curs,

– Ghidul Investitorului, un studiu de potențial pe baza căruia au fost realizate două studii de caz privind capacitatea economică a orașelor Iași și Ungheni și exemple de buna practică privind organizarea celor două târguri de la Iași și Ungheni;

– Realizarea unei pagini web care găzduiește baza de date, un forum și informații (domeniul de activitate, adrese și persoane de contact) cu privire la diverse organizații și instituții din cele 6 comunități, în vederea facilitării organizării de activități comune și pe viitor.