INTERREG EUROPE

Interreg Europe este un program de cooperare cofinanțat de Uniunea Europeană pentru perioada 2021 – 2027. Obiectivul programului este să reducă disparitățile între regiunile europene în ceea ce privește dezvoltarea, creșterea și calitatea vieții.

Primul apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe, s-a lansat pe data de 5 aprilie 2022.

Temele finanțate în cadrul acestui proiect sunt: SMART, GREEN, CONNECTED, SOCIAL, CITIZENS, GOVERNANCE, 80% din bugetul total alocat fiind direcționat către temele SMART, GREEN și SOCIAL.

Avem nevoie de proiecte de cooperare interregională pentru a pune mai bine în aplicare politicile si programele de dezvoltare regională. Folosind experiența statelor membre din cele 6 domenii cheie ale programului, putem găsi soluții deja verificate la nivel european și care pot fi adaptate la specificul local, pentru nevoile comunității metropolitane.

Din acest motiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași dorește să depună proiecte în parteneriat, în cadrul acestui program, pentru a beneficia de expertiza țărilor înscrise în program, în domenii de interes pentru membrii zonei metropolitane.

Detalii privind programul de cooperare și primul apel de propuneri de proiecte pot fi consultate pe site-ul oficial al programului la adresa: https://www.interregeurope.eu/