Implementarea unui stil de viață sănătos prin îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a tehnicilor de colectare în zonele transfrontaliere’’ (ENPI 2012)

– Perioada de implementare: octombrie 2012 – octombrie 2014

– Valoarea totală a proiectului:  2.193.898,46 euro

– Total costuri eligibile AZMI: 252.660,03 euro

– Contribuția solicitantului: 25.266,00 euro

– Sursa de finanțare: Programul Operațional de Cooperare Romania – Ucraina – Republica Moldova

Beneficiarul proiectului: Institutul de  Ecologie și Geografie din Republica Moldova.

Parteneri: Zona Metropolitană Iași; Universitatea din Ucraina și Asociația Pro Suport din Iași.

Obiectivul principal: Sprijinirea dezvoltării unor politici durabile de mediu prin dezvoltarea și implementarea unei soluții viabile pentru gestionarea sigură și eficientă a deșeurilor în zonele transfrontaliere.

Obiective specifice:

– Implementarea gestionării mediului prin implementarea inițiativelor inovatoare axate pe viitoarea gestionare și colectare a deșeurilor.

– Implementarea strategiilor comune de gestionare și colectare a deșeurilor.

– Promovarea elaborării eficiente a politicilor de mediu durabile pentru principalii deținători ai deciziilor.

Rezultatele proiectului:

– o strategie transfrontalieră modernă pentru un stil de viață sănătos, axată pe cetățeni conștienți de problemele de mediu și gestionarea deșeurilor;

– difuzarea a  15.000 de materiale informative privind prevenirea poluării bazate pe gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor pentru cetățeni;

– 3 rapoarte elaborate care oferă informații cruciale care sprijină factorii de decizie de mediu în procesul de luare a deciziilor;

– o strategie unitară de gestionare a deșeurilor transfrontalieră;

– un raport privind prevenirea poluării transfrontaliere pentru factorii de decizie;

– o platformă de colaborare transfrontalieră dezvoltată între parteneri și factorii de decizie de mediu;

– o campanie de vizibilitate continuă a acțiunii.