Implementarea unui stil de viață sănătos prin îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a tehnicilor de colectare în zonele transfrontaliere’’ (ENPI 2012)

 • Perioada de implementare: octombrie 2012 – octombrie 2014
 • Valoarea totală a proiectului:  2.193.898,46 euro
 • Total costuri eligibile AZMI: 252.660,03 euro
 • Contribuția solicitantului: 25.266,00 euro
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional de Cooperare Romania – Ucraina – Republica Moldova

Beneficiarul proiectului: Institutul de  Ecologie și Geografie din Republica Moldova.

Parteneri: Zona Metropolitană Iași; Universitatea din Ucraina și Asociația Pro Suport din Iași.

Obiectivul principal: Sprijinirea dezvoltării unor politici durabile de mediu prin dezvoltarea și implementarea unei soluții viabile pentru gestionarea sigură și eficientă a deșeurilor în zonele transfrontaliere.

Obiective specifice:

1. Implementarea gestionării mediului prin implementarea inițiativelor inovatoare axate pe viitoarea gestionare și colectare a deșeurilor.

2. Implementarea strategiilor comune de gestionare și colectare a deșeurilor.

3. Promovarea elaborării eficiente a politicilor de mediu durabile pentru principalii deținători ai deciziilor.

Rezultatele proiectului:

 • o strategie transfrontalieră modernă pentru un stil de viață sănătos, axată pe cetățeni conștienți de problemele de mediu și gestionarea deșeurilor;
 • difuzarea a  15.000 de materiale informative privind prevenirea poluării bazate pe gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor pentru cetățeni;
 • 3 rapoarte elaborate care oferă informații cruciale care sprijină factorii de decizie de mediu în procesul de luare a deciziilor;
 • o strategie unitară de gestionare a deșeurilor transfrontalieră;
 • un raport privind prevenirea poluării transfrontaliere pentru factorii de decizie;
 • o platformă de colaborare transfrontalieră dezvoltată între parteneri și factorii de decizie de mediu;
 • o campanie de vizibilitate continuă a acțiunii.