Elaborarea și Managementul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană (MIS ETC 2020)

– Perioada de implementare: decembrie 2013 – decembrie 2014

– Valoarea totală a proiectului:  166.520 Euro

– Contribuția UE: 149.800 Euro

– Contribuția partenerilor: 16.720 Euro

– Sursa de finanțare: Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013        

Beneficiarul proiectului: Consiliul orășenesc Ungheni

Parteneri: ADI Zona Metropolitană Iași (Romania), Consiliul raional Noua Suliță (Ucraina) și Institutul de Dezvoltare Urbană (Republica Moldova)

Obiectivele proiectului:

Generale:

– Crearea condițiilor pentru îmbunătățirea situației economice, sociale, a infrastructurii publice, a locuirii și a mediului precum,  a atractivității investiționale a orașelor țintă.

– Dezvoltarea capacității autorităților publice locale din Ungheni, Iași și Noua Suliță de a realiza o mai bună planificare strategică, analiză, monitorizare și evaluare pentru a putea susține instituțional, în acord cu politicile europene și naționale, dezvoltarea și creșterea competitivității teritoriului pe care îl administrează.

Specifice:

– Elaborarea studiilor de fundamentare, a planului de amenajare a teritoriului, a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism a orașului  Ungheni

– Consolidarea capacității autorităților publice locale din Ungheni, Iași și Noua Suliță în elaborarea și implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană.

Rezultatele proiectului:

– Studii de fundamentare în domeniul economic, social, transport, infrastructură și mediu pentru orașele Ungheni și Noua Suliță

– Plan de amenajare a teritoriului or. Ungheni

– Plan urbanistic general al or. Ungheni

– Regulament local de urbanism a or. Ungheni

– 4 seminare de instruire, 3 vizite de studiu pentru reprezentanții autorităților publice locale din Ungheni, Iași și Noua Suliță în implementarea PIDU

– Schimb de experiență și capacități sporite de management a teritoriului și resurselor locale pentru îmbunătățirea situației economice, sociale și de mediu în localitățile țintă

– Parteneriate transfrontaliere consolidate în regiunile eligibile programului.