Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din zona metropolitană Iași

Condiția de bază a mobilității o reprezintă asigurarea unei infrastructuri adecvate și a utilizării inteligente a acesteia. Infrastructura trebuie astfel planificată, încât să susțină și să impulsioneze creșterea economică, dezvoltarea din punct de vedere social și protecția mediului, precum și creșterea siguranței participanților la trafic. Traficul de tranzit reprezintă o componentă importantă din traficul auto general în interiorul orașului, din cauza lipsei unor rute ocolitoare. Astfel, ADI ZMI are în pregătire un proiect „Dezvoltarea Rețelei de Drumuri Locale din Zona Metropolitană Iași”.

Scopul acestui proiect îl constituie eliminarea traficului de tranzit, ușor și greu, din zona centrală a orașului și din cartierele rezidențiale cu densitate mare a populației, în vederea reducerii volumelor de trafic din aceste zone și a impactului negativ al traficului rutier asupra mediului și calității vieții locuitorilor.

Proiectul propune implementarea unor măsuri care să conducă la diminuarea disfuncționalităților constatate, respectiv la:

– Creșterea fluenței traficului în zona centrală a orașului și în cartierele cu un număr mare de locuitori

– Reducerea duratelor de călătorie, atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru traficul auto intern

– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul întregului municipiu, inclusiv prin reducerea numărului de vehicule x km, în special prin reducerea traseelor parcurse de vehiculele aflate în tranzit.

Principalele zone de interes vizate sunt:

– Zona Dancu

– Zona Păcurari

– Zona Copou

– Zona CUG

– Zona Bucium

În ceea ce privește rețelele de drumuri care deservesc comunele din Zona Metropolitana Iași, care ar putea prelua o parte din acest trafic, acestea se afla într-o stare avansată de degradare si nu pot fi utilizate. Este necesară reabilitarea lor în vederea asigurării legăturilor funcționale dintre comunele din ZMI și Municipiul Iași.

Principalele etape necesare pentru realizarea investițiilor de reabilitare și modernizare a străzilor din zona metropolitană Iași pentru decongestionarea traficului sunt:

– Realizare studiu de trafic pe fiecare zona in parte pentru Identificarea tipului de trafic;

– Întocmire studii de fezabilitate;

– Obținerea finanțării pentru realizarea investițiilor.

Proiectul propus se va depune spre finanțare pe PNRR – COMPONENTA C4. TRANSPORT SUSTENABIL

În cadrul PNRR se dorește dezvoltarea unei infrastructuri de transport durabilă și ecologică cu standarde de siguranța adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la decongestionarea nodurilor urbane, stimulând tranziția de transport sustenabil la nivel național.