DECoR DRU – Dezvoltarea Economică a Comunității Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iași

 • Perioada de implementare: martie 2014 – iunie 2015
 • Valoarea totală a proiectului:  1.552.960,00 Ron
 • Asistența financiară nerambursabilă: 1.521.900,80 Ron
 • Contribuția solicitantului: 31.059,20 Ron
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ (POS DRU)

Parteneri: Guard European Company (GEC) și  STEP in Tourism (STEP)

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Îmbunătățirea calității resurselor umane din mediul rural al Zonei Metropolitane Iași (ZMI) prin calificare, informare, consiliere în vederea facilitării accesului la ocupare non-agricolă în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea economică și dezvoltarea resurselor umane din zona rurală adiacentă Municipiului Iași pentru creșterea competitivității în domenii strategice pentru mediul rural;
 2. Promovarea mobilității ocupaționale, sectoriale și geografice a forței de muncă din zona rurală ZMI, cu scopul orientării acesteia spre domenii ocupaționale non-agricole care înregistrează o dinamică pozitivă ca diversitate și consistență, în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale;
 3. Promovarea antreprenoriatului și acordarea de servicii de asistență/consiliere pentru inițiere de afaceri și activități independente pentru stimularea ocupabilității non-agricole în zona rurală din ZMI.

Rezultatele proiectului:

 • o strategie de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași;
 • 18 sesiuni de informare cu privire la mobilitatea ocupațională, sectorială și geografică;
 • 180 de persoane informate;
 • 180 de persoane consiliate;
 • 4 sesiuni de consiliere și informare in grup;
 • 4 cursuri de formare profesională finalizate;
 • 2 cursuri complementare finalizate;
 • 180 de participanți la cursurile de formare profesională și la cursurile complementare, din grupul țintă;
 • 2 cursuri de formare profesională acreditate;
 • 12 ședințe de asistență și consiliere pentru inițierea unei afaceri.
 • 1 website al proiectului;