DECoR DRU – Dezvoltarea Economică a Comunității Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iași

– Perioada de implementare: martie 2014 – iunie 2015

– Valoarea totală a proiectului:  1.552.960,00 Ron

– Asistența financiară nerambursabilă: 1.521.900,80 Ron

– Contribuția solicitantului: 31.059,20 Ron

– Sursa de finanțare: Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane“ (POS DRU)

Parteneri: Guard European Company (GEC) și  STEP in Tourism (STEP)

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Îmbunătățirea calității resurselor umane din mediul rural al Zonei Metropolitane Iași (ZMI) prin calificare, informare, consiliere în vederea facilitării accesului la ocupare non-agricolă în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale

Obiective specifice:

– Dezvoltarea economică și dezvoltarea resurselor umane din zona rurală adiacentă Municipiului Iași pentru creșterea competitivității în domenii strategice pentru mediul rural;

– Promovarea mobilității ocupaționale, sectoriale și geografice a forței de muncă din zona rurală ZMI, cu scopul orientării acesteia spre domenii ocupaționale non-agricole care înregistrează o dinamică pozitivă ca diversitate și consistență, în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale;

– Promovarea antreprenoriatului și acordarea de servicii de asistență/consiliere pentru inițiere de afaceri și activități independente pentru stimularea ocupabilității non-agricole în zona rurală din ZMI.

Rezultatele proiectului:

– o strategie de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași;

– 18 sesiuni de informare cu privire la mobilitatea ocupațională, sectorială și geografică;

– 180 de persoane informate;

– 180 de persoane consiliate;

– 4 sesiuni de consiliere și informare in grup;

– 4 cursuri de formare profesională finalizate;

– 2 cursuri complementare finalizate;

– 180 de participanți la cursurile de formare profesională și la cursurile complementare, din grupul țintă;

– 2 cursuri de formare profesională acreditate;

– 12 ședințe de asistență și consiliere pentru inițierea unei afaceri.

– 1 website al proiectului;