Competențe Esențiale pentru Angajați Flexibili

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu E.CECA SRL, are plăcerea de a anunța depunerea proiectului „Competențe Esențiale pentru Angajați Flexibili”, un proiect ambițios depus în cadrul Programului Educație și Ocupare (PEO), în cadrul apelului „Ține pasul” – Regiuni mai puțin dezvoltate. Acest proiect, codificat sub numărul 316984, vizează consolidarea capacităților și îmbunătățirea competențelor angajaților din regiunile Centru, Sud-Est și Nord-Est.

Context

Într-o eră în care dinamica pieței muncii se schimbă cu o rapiditate fără precedent, proiectul CEAF își propune să răspundă nevoilor imediate ale angajaților și angajatorilor prin dezvoltarea și implementarea unor programe de formare adaptate. Scopul este de a oferi participanților competențele esențiale care să le permită nu doar să țină pasul cu evoluțiile tehnologice și socio-economice, dar și să devină factori activi în transformarea pozitivă a mediului de lucru.

Zona de implementare

Focalizându-se pe regiunile Centru, Sud-Est și Nord-Est, proiectul își asumă rolul de catalizator pentru dezvoltarea competențelor profesionale, oferind oportunități reale de creștere și adaptare la cerințele pieței muncii. Acest demers strategic este esențial pentru dinamizarea economiei locale și pentru creșterea competitivității pe piața muncii la nivel național.

Obiectivul general

Implementat în regiunile Centru, Sud-Est și Nord-Est, proiectul „Competențe Esențiale pentru Angajați Flexibili” are ca scop principal îmbunătățirea și actualizarea competențelor profesionale a unui număr de 602 angajați, răspunzând direct la schimbările rapide din mediul de afaceri și tehnologie. Prin activități integrate de consiliere profesională și formare profesională continuă, acesta promovează adaptabilitatea la noile cerințe ale pieței muncii și dezvoltarea abilităților digitale, contribuind astfel la creșterea angajabilității și la dezvoltarea economică durabilă. Aliniat cu Strategia Națională pentru formarea adulților și Agendei pentru competențe în Europa, proiectul facilitează tranzitia profesională a angajaților către sectoare economice în creștere și susține o economie flexibilă, incluzivă, bazată pe cunoaștere și inovare.

Activitățile cheie ale proiectului

Campanii de informare și conștientizare

– Inițierea de campanii pentru promovarea importanței formării profesionale continue și sprijinirea procesului de recrutare și selecție a grupului țintă.

Consiliere profesională

– Oferirea de consiliere profesională pentru încurajarea participării active la programele de formare profesională, cu accent pe dezvoltarea carierei.

Programe de formare profesională

– Implementarea de cursuri de formare în comunicare, leadership, competențe digitale și dezvoltare durabilă, adresându-se unui număr de 602 beneficiari.

Inovații în educație adulți:

– Dezvoltarea și utilizarea unei platforme online pentru suport educațional personalizat și diseminarea de bune practici în domeniul formării profesionale.

Cursurile de formare profesională în cadrul proiectului CEAD

Cursuri de Specializare și Perfecționare

Comunicare și Leadership: 120 ore – destinat managerilor și liderilor de echipă, pentru 60 de participanți, accentuând dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă și leadership adaptativ.

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal: 180 ore – pentru 56 de participanți, oferind cunoștințe esențiale privind GDPR și managementul datelor personale.

Cursuri Nonformale

Competențe Digitale: 60 ore – 300 de participanți vor fi instruiți în utilizarea eficientă a tehnologiei informației, inclusiv securitatea online și utilizarea avansată a software-ului.

Dezvoltare Durabilă: 60 ore – pentru 242 de participanți, promovând înțelegerea și implementarea practicilor sustenabile în mediul de afaceri.

Cursuri de Calificare

Lucrător Comercial: 360 ore – 75 de participanți vor dobândi competențe esențiale în domeniul comerțului, pregătindu-i pentru a face față cerințelor pieței de retail.

Structura bugetară

Lider Proiect – E.CECA SRL: Alocare bugetară de 3.137.535,91 RON, destinată coordonării generale a proiectului, implementării cursurilor de formare profesională, și organizării campaniilor de informare și consiliere profesională.

Partener – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași: Un buget alocat de 1.822.333,70 RON, orientat către susținerea activităților de formare și dezvoltare profesională la nivel regional, garantând accesul la o educație de calitate pentru angajații din zonele vizate.

Total Buget Proiect: 4.959.869,61 RON, reflectând un angajament solid pentru dezvoltarea competențelor angajaților și adaptarea lor la schimbările din piața muncii, evidențiind investiția semnificativă în capitalul uman pentru un viitor sustenabil și competitiv.

Prin inițiativa „Competențe Esențiale pentru Angajați Flexibili”, ne dedicăm sprijinirii dezvoltării profesionale continue a forței de muncă și îmbunătățirii competitivității economice în regiunile Centru, Sud-Est și Nord-Est.