CEAD – Competențe Esențiale pentru Angajați Dinamici

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, are plăcerea de a anunța depunerea proiectului „CEAD – Competențe Esențiale pentru Angajați Dinamici”, un proiect ambițios depus în cadrul Programului Educație și Ocupare (PEO), în cadrul apelului „Ține pasul” – Regiuni mai puțin dezvoltate. Acest proiect, codificat sub numărul 312966, vizează consolidarea capacităților și îmbunătățirea competențelor angajaților din regiunile Nord-Est și Sud Muntenia.

Context

Într-o eră în care dinamica pieței muncii se schimbă cu o rapiditate fără precedent, proiectul CEAD își propune să răspundă nevoilor imediate ale angajaților și angajatorilor prin dezvoltarea și implementarea unor programe de formare adaptate. Scopul este de a oferi participanților competențele esențiale care să le permită nu doar să țină pasul cu evoluțiile tehnologice și socio-economice, dar și să devină factori activi în transformarea pozitivă a mediului de lucru.

Zona de implementare

Focalizându-se pe regiunile Nord-Est și Sud Muntenia, CEAD își asumă rolul de catalizator pentru dezvoltarea competențelor profesionale, oferind oportunități reale de creștere și adaptare la cerințele pieței muncii. Acest demers strategic este esențial pentru dinamizarea economiei locale și pentru creșterea competitivității pe piața muncii la nivel național.

Obiectivul general

Implementat în regiunile Sud-Muntenia și Nord-Est, proiectul urmărește un scop ambițios: participarea a 601 angajați la un spectru larg de activități esențiale pentru evoluția profesională și personală. Aceste activități includ sesiuni de informare și conștientizare a importanței formării profesionale, consiliere profesională, programe de formare profesională adaptate nevoilor actuale, precum și workshop-uri pe teme de dezvoltare durabilă și economie verde.

Conform cu obiectivele Strategiei Naționale pentru formarea adulților și ale Agendei pentru competențe în Europa, proiectul nostru vizează nu doar îmbunătățirea competențelor profesionale, dar și adaptarea la dinamica pieței muncii, promovând oportunitățile de recalificare și actualizare a competențelor.

În esență, proiectul CEAD este un pas înainte către o piață a muncii flexibilă și incluzivă, unde fiecare angajat are oportunitatea să se dezvolte și să contribuie la progresul societății. Prin consolidarea legăturii dintre educație, formare profesională și nevoile reale ale pieței, proiectul deschide calea către o economie durabilă și competitivă, în beneficiul tuturor.

Activitățile cheie ale proiectului

Prin intermediul unei suite de activități bine planificate, proiectul vizează dezvoltarea competențelor și adaptarea la nevoile pieței muncii. Iată o prezentare succintă a principalelor noastre inițiative:

Campanii de conștientizare și evenimente de informare

– Vom organoza campanii și evenimente de informare dedicate angajaților și angajatorilor, evidențiind importanța și beneficiile aduse de participarea activă la activitățile de Formare Profesională Continuă. Aceste demersuri vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța dezvoltării profesionale continue și selecția grupului țintă pentru participarea la proiect.

Consiliere profesională personalizată

– Vom oferi consiliere profesională angajaților, încurajându-i să participe la programele de FPC și să își dezvolte carierele prin dobândirea de competențe noi, relevante pentru piața muncii actuală. Această activitate este esențială pentru adaptarea la dinamica pieței și anticiparea nevoilor de competențe emergente.

Programe de formare profesională

– Vom derula programe de formare profesională adaptate nevoilor angajaților din diverse sectoare, inclusiv pentru persoanele care ocupă poziții de management. Aceste programe sunt concepute pentru a răspunde cerințelor specifice ale pieței muncii din regiunile Sud-Muntenia și Nord-Est, targetând un număr de 601 de angajați, inclusiv manageri, din sectorul public și privat.

Cursurile de formare profesională în cadrul proiectului CEAD

Cursuri de Calificare

Ospătar (Chelner) Nivel 3: 720 ore – 26 de participanți.

Lucrător Comercial Nivel 2: 360 ore – 42 de participanți

Agent de Securitate Nivel 2: 360 ore – 14 participanți

Cursuri de Specializare și Perfecționare

Manager Proiect: 180 ore – 20 de participanți

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal: 180 ore – 56 de participanți

Cursuri Nonformale

Limba Engleză: 60 ore – 84 de participanți

Marketing Digital: 60 ore – 112 participanți

Tehnici de Vânzare: 60 ore – 107 participanți

Specializare în Tehnologia Informației (Excel Avansat): 60 ore – 56 de participanți

Structura bugetară

Lider Proiect – Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună: Un buget alocat de 3.444.938,18 RON, care susține coordonarea generală a proiectului, implementarea cursurilor de formare profesională, și desfășurarea campaniilor de conștientizare și consiliere profesională.

Partener – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași: Un buget alocat de 1.515.402,98 RON, destinat sprijinirii activităților de formare și dezvoltare profesională specifice regiunii, asigurând accesul la educație și formare de înaltă calitate pentru angajații locali.

Total Buget Proiect: 4.960.341,16 RON, o investiție semnificativă în capitalul uman, care subliniază importanța acordată creșterii competențelor și adaptabilității angajaților în fața provocărilor pieței muncii.

Prin proiectul CEAD, ne angajăm să sprijinim dezvoltarea continuă a forței de muncă și să contribuim la creșterea economică durabilă a regiunilor Sud-Muntenia și Nord-Est. Încurajăm angajații și angajatorii să se alăture inițiativelor noastre, pentru a construi împreună un viitor profesional promițător.