Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași pentru realizarea obiectivului comun celor două instituții: susținerea și promovarea proiectelor culturale.

Caravana Muzeelor se adresează, în principal, copiilor din mediul rural al zonei metropolitane Iași cu vârste între 7-14 ani.

Proiectul își propune să ofere copiilor o experiență integrată, care să-i formeze în parcursul lor de viitori adulți. Astfel, activitățile proiectului sunt despre cultură, povești, exemple de viață, distracție, inspirație, experiență, amintiri și studiu interactiv.

Beneficiile proiectului sunt multiple și au impact pe termen lung:

– pot încuraja pe cei mici să se apropie de spațiile culturale;

– pot dezvolta inteligența prin interesul pentru studiul unei perioade de timp, al unei idei sau al unui exponat;

– pot să-și dezvolte gândirea critică prin încurajări în a emite teorii legate de felul în care gândea pictorul când a realizat un anumit tablou sau de cât timp au avut nevoie cercetătorii să descopere un artefact

– pot deveni parte din identitatea lor, prin prisma emoțiilor trăite

– pot induce reinterpretări personale pozitive de-a lungul timpului contribuie la creșterea interacțiunii sociale. 

Activități în cadrul proiectului:

– vizitarea de muzee din municipiul Iași;

– activități interactive la fiecare muzeu: povești, întrebări, scenarii etc;

– activități artistice și de creație în fiecare locație vizitată: desenat după tematică, fișe cu activități, ateliere de creație etc;

În acest proiect vor participa copii din 22 de comune membre ale ADI Zona Metropolitană Iași: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca,  Scânteia, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria.

Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”, ediția I-a

– Perioada de implementare: 20 iulie – 30 septembrie 2021

– Valoarea totală a proiectului: 7.789,39 RON

– Contribuția ADI Zona Metropolitană Iași: 6.789,39 RON

– Surse de finanțare: 1.000 RON, contract de sponsorizare (sponsor – S.C. TECHCUBE S.R.L.)

Beneficiarii proiectului: 1152 copii din: Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna Ciurea, Comuna Dobrovăț, Comuna Golăiești, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Popricani, Comuna Prisăcani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Tomești, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria, Liceul “Octav Băncilă” Iași.

Parteneri: Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Prima ediție a proiectului

ADI Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași, a organizat  în perioada 20.07 – 30.10.2021 proiectul “Caravana Muzeelor”, ediția I.

Activitățile proiectului s-au adresat copiilor din cele 20 de comune din zona metropolitană Iași (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria), din clasele I-a și a II-a.

Educație prin cultură

Prin intermediul poveștilor, jocului și al artelor, copiii au descoperit, pe înțelesul lor, câteva secrete ale muzeelor. Educația prin cultură, promovarea educației continue și promovarea peisajului cultural  sunt obiective pe termen lung ale Asociației Zona Metropolitană Iași, pe care dorim să le atingem prin diverse activități constante, în zona metropolitană Iași.

Scopul acestui proiect a fost de a oferi copiilor o experiență integrată, care să-i formeze în parcursul lor de viitori adulți. Astfel, activitățile proiectului au fost despre cultură, povești, exemple de viață, distracție, inspirație, experiență, amintiri și studiu interactiv.

Ce înseamnă Caravana Muzeelor?

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au constant în:

–   vizitarea a trei muzee din municipiul Iași (Muzeul ”Mihai Eminescu” Iași, Colecția „Istoria teatrului românesc” Iași, Muzeul Ion Creangă Iași ”Bojdeuca”);

–   activități interactive la fiecare muzeu: povești, întrebări, scenarii etc;

–  activități artistice și de creație în fiecare locație vizitată;

–  activități recreative și educative în parcul Copou, la Teiul lui Mihai Eminescu.

Prima ediție a proiectului și-a propus să contribuie la facilitarea accesului la cultură pentru copiii din zona metropolitană, în special cei care, până în acest moment, poate au beneficiat de o expunere limitată.

Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”, ediția II-a

– Perioada de implementare: 20 iunie – 05 septembrie 2022

– Valoarea totală a proiectului: 2.457,83 RON

– Contribuția ADI Zona Metropolitană Iași: 2.457,83 RON

Beneficiarii proiectului: 452 copii din: Comuna Aroneanu, Comuna Ciurea, Comuna Golăiești, Comuna Grajduri, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Prisăcani, Comuna Schitu Duca.

Parteneri: Muzeul Național al Literaturii Române Iași

A doua ediție a proiectului

ADI Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași, a organizat  în perioada 20.06 – 05.09.2022 proiectul “Caravana Muzeelor”, ediția a II-a.

Activitățile proiectului s-au adresat copiilor din cele 23 de comune din zona metropolitană Iași (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria), din clasele III-a și a IV-a.

Educație prin cultură

Prin intermediul poveștilor, jocului și al artelor, copiii au descoperit, pe înțelesul lor, câteva secrete ale muzeelor. Educația prin cultură, promovarea educației continue și promovarea peisajului cultural  sunt obiective pe termen lung ale Asociației Zona Metropolitană Iași, pe care dorim să le atingem prin diverse activități constante, în zona metropolitană Iași.

Scopul acestui proiect a fost de a oferi copiilor o experiență integrată, care să-i formeze în parcursul lor de viitori adulți. Astfel, activitățile proiectului au fost despre cultură, povești, exemple de viață, distracție, inspirație, experiență, amintiri și studiu interactiv.

Ce înseamnă Caravana Muzeelor?

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au constant în:

–  vizitarea a două muzee din municipiul Iași (Muzeul ”Vasile Pogor” Iași-Casa Junimii și Muzeul “Mihail Sadoveanu” Iași).

–   activități interactive la fiecare muzeu: povești, întrebări, scenarii etc;

– activități de educație muzeală care să le ofere copiilor din mediul rural al zonei metropolitane Iași să-și dezvolte abilitățile de comunicare, de dezvoltare a creativității și a stimei de sine.

A doua ediție a proiectului și-a propus să contribuie la facilitarea accesului la cultură pentru copiii din zona metropolitană, în special cei care, până în acest moment, poate au beneficiat de o expunere limitată.