Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași pentru realizarea obiectivului comun celor două instituții: susținerea și promovarea proiectelor culturale.

Caravana Muzeelor se adresează, în principal, copiilor din mediul rural al zonei metropolitane Iași cu vârste între 7-14 ani.

Proiectul își propune să ofere copiilor o experiență integrată, care să-i formeze în parcursul lor de viitori adulți. Astfel, activitățile proiectului sunt despre cultură, povești, exemple de viață, distracție, inspirație, experiență, amintiri și studiu interactiv.

Beneficiile proiectului sunt multiple și au impact pe termen lung:

– pot încuraja pe cei mici să se apropie de spațiile culturale;

– pot dezvolta inteligența prin interesul pentru studiul unei perioade de timp, al unei idei sau al unui exponat;

– pot să-și dezvolte gândirea critică prin încurajări în a emite teorii legate de felul în care gândea pictorul când a realizat un anumit tablou sau de cât timp au avut nevoie cercetătorii să descopere un artefact

– pot deveni parte din identitatea lor, prin prisma emoțiilor trăite

– pot induce reinterpretări personale pozitive de-a lungul timpului contribuie la creșterea interacțiunii sociale. 

Activități în cadrul proiectului:

– vizitarea de muzee din municipiul Iași;

– activități interactive la fiecare muzeu: povești, întrebări, scenarii etc;

– activități artistice și de creație în fiecare locație vizitată: desenat după tematică, fișe cu activități, ateliere de creație etc;

În acest proiect vor participa copii din 22 de comune membre ale ADI Zona Metropolitană Iași: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca,  Scânteia, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria.

Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”, ediția I-a

- Perioada de implementare: 20 iulie – 30 septembrie 2021

- Valoarea totală a proiectului: 7.789,39 RON

- Contribuția ADI Zona Metropolitană Iași: 6.789,39 RON

- Surse de finanțare: 1.000 RON, contract de sponsorizare (sponsor - S.C. TECHCUBE S.R.L.)

Beneficiarii proiectului: 1152 copii din: Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna Ciurea, Comuna Dobrovăț, Comuna Golăiești, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Popricani, Comuna Prisăcani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Tomești, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria, Liceul “Octav Băncilă” Iași.

Parteneri: Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Prima ediție a proiectului

ADI Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași, a organizat  în perioada 20.07 – 30.10.2021 proiectul “Caravana Muzeelor”, ediția I.

Activitățile proiectului s-au adresat copiilor din cele 20 de comune din zona metropolitană Iași (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria), din clasele I-a și a II-a.

Educație prin cultură

Prin intermediul poveștilor, jocului și al artelor, copiii au descoperit, pe înțelesul lor, câteva secrete ale muzeelor. Educația prin cultură, promovarea educației continue și promovarea peisajului cultural  sunt obiective pe termen lung ale Asociației Zona Metropolitană Iași, pe care dorim să le atingem prin diverse activități constante, în zona metropolitană Iași.

Scopul acestui proiect a fost de a oferi copiilor o experiență integrată, care să-i formeze în parcursul lor de viitori adulți. Astfel, activitățile proiectului au fost despre cultură, povești, exemple de viață, distracție, inspirație, experiență, amintiri și studiu interactiv.

Ce înseamnă Caravana Muzeelor?

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au constant în:

-   vizitarea a trei muzee din municipiul Iași (Muzeul ”Mihai Eminescu” Iași, Colecția „Istoria teatrului românesc” Iași, Muzeul Ion Creangă Iași ”Bojdeuca”);

-   activități interactive la fiecare muzeu: povești, întrebări, scenarii etc;

-  activități artistice și de creație în fiecare locație vizitată;

-  activități recreative și educative în parcul Copou, la Teiul lui Mihai Eminescu.

Prima ediție a proiectului și-a propus să contribuie la facilitarea accesului la cultură pentru copiii din zona metropolitană, în special cei care, până în acest moment, poate au beneficiat de o expunere limitată.

Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”, ediția II-a

– Perioada de implementare: 20 iunie – 05 septembrie 2022

– Valoarea totală a proiectului: 2.457,83 RON

– Contribuția ADI Zona Metropolitană Iași: 2.457,83 RON

Beneficiarii proiectului: 452 copii din: Comuna Aroneanu, Comuna Ciurea, Comuna Golăiești, Comuna Grajduri, Comuna Miroslava, Comuna Mogoșești, Comuna Movileni, Comuna Prisăcani, Comuna Schitu Duca.

Parteneri: Muzeul Național al Literaturii Române Iași

A doua ediție a proiectului

ADI Zona Metropolitană Iași, în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași, a organizat  în perioada 20.06 – 05.09.2022 proiectul “Caravana Muzeelor”, ediția a II-a.

Activitățile proiectului s-au adresat copiilor din cele 23 de comune din zona metropolitană Iași (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria), din clasele III-a și a IV-a.

Educație prin cultură

Prin intermediul poveștilor, jocului și al artelor, copiii au descoperit, pe înțelesul lor, câteva secrete ale muzeelor. Educația prin cultură, promovarea educației continue și promovarea peisajului cultural  sunt obiective pe termen lung ale Asociației Zona Metropolitană Iași, pe care dorim să le atingem prin diverse activități constante, în zona metropolitană Iași.

Scopul acestui proiect a fost de a oferi copiilor o experiență integrată, care să-i formeze în parcursul lor de viitori adulți. Astfel, activitățile proiectului au fost despre cultură, povești, exemple de viață, distracție, inspirație, experiență, amintiri și studiu interactiv.

Ce înseamnă Caravana Muzeelor?

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au constant în:

-  vizitarea a două muzee din municipiul Iași (Muzeul ”Vasile Pogor” Iași-Casa Junimii și Muzeul “Mihail Sadoveanu” Iași).

-   activități interactive la fiecare muzeu: povești, întrebări, scenarii etc;

- activități de educație muzeală care să le ofere copiilor din mediul rural al zonei metropolitane Iași să-și dezvolte abilitățile de comunicare, de dezvoltare a creativității și a stimei de sine.

A doua ediție a proiectului și-a propus să contribuie la facilitarea accesului la cultură pentru copiii din zona metropolitană, în special cei care, până în acest moment, poate au beneficiat de o expunere limitată.

Caravana Muzeelor  „Prin lumea scriitorilor”, ediția III-a

- Durata de implementare a proiectului: iunie 2023 – august 2023

- Finanțare: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași

- Sumă: 4.908,62 lei

- Parteneri: Muzeul Național al Literaturii Române Iași

 

Beneficiarii proiectului au fost 466 de copii din cele 11 de comune membre ale ADI ZMI: Aroneanu, Ciurea, Miroslava, Mogoșești, Prisăcani, Românești, Tomești, Țigănași, Victoria și Voinești.

 

Ce a înseamnat Caravana Muzeelor ediția a III-a?

 

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost organizate la:

 

1. Muzeul „Vasile Pogor”

Vizită interactivă cu focus pe anumite obiecte de patrimoniu clasice și moderne (biroul primarului, stereoscopul, sobele, pianul etc.), urmată de o șezătoare în Sala Studio J în cadrul căreia copiii „au povestit muzeul” ajutați de indicii (poze, puzzle, obiecte). Au fost provocați să-și reamintească ce au văzut, să împărtășească grupului ce i-a impresionat și să numească un motiv pentru care ar mai vizita și alt muzeu. Scopul a fost acela de a conștientiza experiența de vizitare și de a încuraja și altele viitoare.

 

2. Casa Muzeelor - Muzeul Copilăriei în Comunism

Vizită interactivă pe grupe - jumătate din participanți au fost în prima parte a muzeului, în casa copilului, iar cealaltă jumătate în sala de clasă. Au cercetat intuitiv obiectele și spațiile expoziționale, urmând ca ulterior să-și prezinte unii altora ce-au văzut. Acest exercițiu a exersat capacitatea de observare și înțelegere, abilitatea de a povesti coerent, cu detalii relevante, și cea de a vorbi în public. Poveștile copiilor au fost completate cu informații semnificative, specifice ghidajului clasic.

 

A III-a ediție a proiectului a fost despre antrenarea acțiunii de a observa a copiilor, care nu înseamnă doar acțiunea de a vedea, ci mai degrabă acțiunea de a înțelege, a analiza și a organiza realitatea cu care intrăm în contact, în mod subiectiv, zi de zi. Când observăm dezvoltăm o atitudine activă, căutăm și selectăm, iar această capacitate este extrem de utilă în viața de zi cu zi a copilului și mai ales a adultului care va deveni.

 

Educația copiilor prin intermediul culturii joacă un rol crucial în dezvoltarea lor armonioasă și formarea unei personalități echilibrate și deschise către lume. Cultura, în toată diversitatea și complexitatea sa, oferă o platformă esențială pentru a învăța, a descoperi și a crește înțelegerea asupra lumii din jur. Iată de ce educarea copiilor prin intermediul culturii este atât de importantă:

 

1. Promovarea valorilor și identității sociale: Cultura reprezintă o oglindă a valorilor, tradițiilor și patrimoniului unei societăți. Prin educația culturală, copiii sunt expuși la aceste valori fundamentale și dobândesc o mai bună înțelegere a identității lor sociale. Înțelegerea și respectarea diversității culturale îi ajută să se dezvolte ca cetățeni deschiși și toleranți.

 

2. Dezvoltarea creativității și imaginației: Cultura este o sursă inepuizabilă de inspirație și creativitate. Copiii expuși la artă, muzică, teatru sau literatură își dezvoltă imaginația, precum și abilitățile de exprimare și comunicare. Cultura îi încurajează să gândească în mod creativ, să descopere noi perspective și să-și exprime emoțiile într-un mod autentic.

 

3. Învățarea istoriei și a tradițiilor: Cultura este un mijloc prin care copiii pot învăța despre istoria și tradițiile unei comunități. Cunoașterea trecutului îi ajută să-și dezvolte sentimentul de apartenență și respect față de moștenirea culturală a poporului lor. Prin intermediul culturii, copiii învață să aprecieze și să păstreze valorile și tradițiile care definesc o comunitate.

 

4. Educația morală și formarea caracterului: Cultura nu înseamnă doar cunoștințe artistice sau istorice, ci și educație morală. Prin intermediul poveștilor, miturilor și operei culturale, copiii învață despre virtuți precum curajul, generozitatea, dreptatea și compasiunea. Cultura îi poate ajuta să-și formeze un caracter puternic și să înțeleagă diferența dintre bine și rău.

 

5. Explorarea și înțelegerea lumii: Cultura este o fereastră către lumea largă, oferind copiilor oportunitatea de a explora și înțelege diferitele culturi și civilizații ale lumii. Prin intermediul educației culturale, copiii își dezvoltă capacitatea de a empatiza, de a comunica și de a colabora cu persoane din medii culturale diverse.

 

Educația copiilor prin intermediul culturii este un proces complex și benefic care contribuie la formarea unei generații de indivizi informați, creativi, toleranți și empatici. Este responsabilitatea noastră să promovăm această formă de educație și să oferim copiilor șansa de a se dezvolta armonios prin prisma bogăției culturale oferite de lumea în care trăim.