Asigurarea de piste pentru biciclete la nivel metropolitan

Din perspectiva mobilității urbane durabile, un factor important pentru creșterea bruscă a emisiilor de GES în sectorul transporturilor urbane este creșterea motorizării private. Un factor suplimentar care contribuie la această situație este inexistența unui cadru legal pentru adoptarea de zone cu emisii zero în municipii și orașe. De asemenea, din cauza lipsei infrastructurii pentru biciclete, aceasta nu a putut deveni un mijloc de transport utilitar utilizat de către cetățeni.

Prin realizarea de piste pentru biciclete se contribuie la limitarea poluării din municipiile reședință de județ, zonele urbane cele mai afectate, dar și din alte zone, la evitarea blocajelor din trafic și la creșterea rezilienței populației, fiind promovat un mod sănătos de transport.

De asemenea, prin crearea unor infrastructuri dedicate, se va asigura o creștere a siguranței în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele pietonale sau auto.

În cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este propusă înființarea Centrului Național de Coordonare Velo (CNCV), în care va fi integrat Centrul EuroVelo România, cu rol în standardizarea, clasificarea, monitorizarea, centralizarea tuturor rutelor velo din România, precum și dezvoltarea rețelei velo. Centrul va coordona elaborarea studiului privind traseele cicloturistice. Vor fi identificate și selectate pentru finanțare traseele care pun în valoare în mod durabil elementele de patrimoniu și peisaj natural și cultural.

Proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete în zona metropolitană Iași se află în pregătire, pentru a fi depus spre finanțare prin PNRR- Componenta 11- Turism și cultură. Traseele vor fi gândite și cu legătură între anumite obiective culturale si de accesibilitate în zonele turistice.

Investiția va crea posibilități pentru noi moduri de transport la nivel local/metropolitan, încurajând astfel utilizarea mijloacelor de transport alternative, nepoluante și benefice sănătății utilizatorilor, contribuind la limitarea congestiilor în trafic, a poluării și la creșterea siguranței în trafic.