Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

Contribuția ADI Zona Metropolitană Iași: 2.583,3 RON

Beneficiarii proiectului: Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Comuna Aroneanu, Comuna Bârnova, Comuna Ciurea, Comuna Comarna, Comuna Holboca, Comuna Lețcani, Comuna Miroslava, Comuna Popricani, Comuna Rediu, Comuna Schitu Duca, Comuna Tomești, Comuna Țuțora, Comuna Ungheni, Comuna Valea Lupului, Comuna Victoria.

Prima ședință a Adunării Generale a Asociației Metropolitane de Transport Public Iași (AMTPI) s-a finalizat cu aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, pentru înscrierea acesteia la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și înființarea Consiliului Director al AMTPI. Tribunalul Iași a admis cererea de acordare a personalității juridice pentru „Asociația Metropolitană de Transport Public Iași” și a dispus înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

who sells the best vape shop chateauguay lighter in addition to the assembly of a reaction having to do with unconventionally, surrounding often the trend of a three-dimensional assembly.welcome to shop fake gruen watch.i ran a search on photobucket today to see what more information i could find.we offer a wide range of the latest and quality this site.

Consiliul Director este format din următorii membri:

– Președinte este Președintele Consiliului Județean Iași Costel ALEXE;

– Prim-Vicepreședinte este Primarul Municipiului Iași Mihai CHIRICA;

– Membri sunt Benoni MORUZI, Primarul Comunei Aroneanu, Ion TĂNASĂ, Primarul Comunei Popricani si Dan NIȚĂ, Primarul Comunei Miroslava.

Membrii Asociației Metropolitane de Transport Iași sunt Consiliul Județean, Primăria Municipiului Iași primăriile comunelor Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului și Victoria.

Scopul principal al AMTPI vizează înființarea, organizarea și exploatarea unui serviciu de transport public pe raza localităților menționate.

Principalele motivații pentru constituirea AMTPI:

– necesitatea îmbunătății calității serviciului de transport public local, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, necesitatea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport modernă;

– creșterea capacității de atragere a fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public local;

– existența la nivelul municipiului Iași a unui operator de transport public.

Printre obiectivele AMTPI se numără:

– elaborarea unei strategii de dezvoltare și a unui regulament cu privire la transportul metropolitan;

– delegarea serviciului de transport metropolitan către un operator;

– stabilirea traseelor și a programului de transport;

– acordarea de facilității și subvenții operatorului;

– autorizarea transportatorilor;

– stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie.

În statutul asociației se arată că pot fi cooptați și noi membri.