Cursuri de formare profesională

ADI Zona Metropolitană Iași se află în curs de acreditare pentru livrarea de cursuri de formare profesională. Formarea profesională reprezintă una din modalitățile de perfecționare a angajaților, care îi ajuta să își îmbunătățească pregătirea profesională și să acumuleze cunoștințe pentru a performa la locul de muncă. Formarea profesională este reglementata prin Codul Muncii ca o formă de educație continuă pentru angajați, în completarea sistemului formal de învățământ.

Orice program de formare profesională are scopul de a crește nivelul de competență profesională, iar acest lucru se obține prin diferite cursuri de pregătire. Din acest motiv ADI ZMI va veni în întâmpinarea membrilor și cetățenilor metropolitani pentru rezolvarea unei nevoi în creștere pe piața forței de muncă, oferind oportunitatea de formare profesională în cadrul asociației pe diferite domenii de activitate.