Practică studenți Facultatea de Geografie și Geologie

Date geospațiale pentru zona metropolitană Iași

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, prin Facultatea de Geografie și Geologie (FGG), în baza parteneriatului încheiat, au dat startul perioadei de practică pentru studenți. Astfel, din decembrie 2021, pe o perioadă de 12 luni masteranzii de la profilul Geomatică vor avea oportunitatea să aplice teoria învățată la facultate.

 

Activitățile stabilite prin parteneriat presupun realizarea unor întâlniri periodice între parteneri pentru a discuta diversele oportunități și acțiuni la care cele două instituții vor colabora.

 

“Practica de specialitate reprezintă o activitate care include atât o componentă didactică, cât și o componentă aplicativă cu scopul de a transfera cunoașterea științifică către mediul extrauniversitar (afaceri, administrație etc.). Specializarea de master Geomatică este inclusă într-un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, parteneriat care valorizează masteranzii să realizeze date geospațiale necesare pentru a caracteriza dinamica spațială și temporală ale elementelor naturale, sociale și economice. Datele geospațiale reprezintă suportul pentru a genera strategii de dezvoltare locală și regională” a precizat Conf. Univ. Dr. Cristian Constantin STOLERIU.

 

“Specializarea de Geomatică reprezintă o calificare fundamentală care ajută în luarea deciziilor de dezvoltare locală, regional și națională, pe baza unor date reale, complete şi sigure privind suportul cartografic pe care să poată fi proiectate lucrările de infrastructură, investițiile în construcții, lucrări de utilitate publică, locuințe, utilități etc. Pentru ca studenții să poată avea contact cu realitatea instituțiilor de pe plan local și să aibă acces la date și nevoi reale, am creat această oportunitate, în parteneriat cu Facultatea de Geografie și Geologie. Astfel, tinerii absolvenți vor intra pe piața muncii cu o bază teoretică puternică, o experiență practică reală și un portofoliu de lucrări executate deja. Deasemenea, considerăm acest proiect de practică o oportunitate și pentru membrii metropolitani care vor avea acces la datele geospațiale realizate de către studenți. Beneficiile sunt, deci, de ambele părți și dorim să continuăm acest parteneriat pe termen lung.” a specificat Grigore NEPOTU, directorul executiv al ADI Zona Metropolitană Iași.

 

Obiectivele propuse prin acord se referă la:

– Intensificarea comunicării între părți în vederea asigurării unei transparențe privind organizarea și desfășurarea unor evenimente academice și de informare în beneficiul studenților și absolvenților UAIC-FGG;

– Cunoașterea mai bună, de către studenții UAIC-FGG, a necesităților pieței muncii, adaptarea mai bună la aceasta, creșterea inserției lor pe piața muncii și cunoașterea necesităților precise ale fluxului de lucru în cadrul ADI Zona Metropolitană Iași;

– Colaborarea între părți în vederea creșterii nivelului de angajabilitate al studenților și absolvenților UAIC-FGG pe piața muncii;

– Susținerea și dezvoltarea competitivității UAIC-FGG în domeniul educațional și de cercetare;

– Dezvoltarea și creșterea profesionalismului resursei umane în domeniile de interes comune celor două părți;

– Intensificarea activităților de cercetare-dezvoltare și promovare a transferului de cunoștințe și a transferului tehnologic, în domeniile de interes comune celor 2 părți.

 

Prin acest parteneriat ambele instituții își doresc să se implice activ într-o colaborare pe termen lung, atât pentru dezvoltarea și creșterea profesionalismului resurselor umane, cât și eficientizarea activităților defășurate de către ADI ZMI și membrii metropolitani.

 

Pentru alte detalii sau întrebări legate de parteneriatul de practică între ADI Zona Metropolitană Iași și Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, prin Facultatea de Geografie și Geologie, ne puteți contacta pe adresa de email office@zmi.ro sau pe pagina de facebook Zona Metropolitană Iași.