Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

În urma autorizării pentru programul de formare profesională a adulților – tip perfecționare “Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”, Cod COR 242213, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași a desfășurat în perioada 08.08-08.09.2022 prima serie de cursuri ce a fost dedicată angajaților primăriilor din zona metropolitană Iași. Cele 180 de ore de curs au fost structurate astfel:

– 60 h pregătirea teoretică;

– 120 h pregătirea practică.

Disciplinele studiate în cadrul programului de formare profesională au fost:

– Asigurarea conformității cu cerințele legale;

– Planificarea proiectului;

– Gestionarea informațiilor de proiect;

– Elaborarea documentației de finanțare;

– Transmiterea documentației pentru evaluare;

– Asigurarea securității informațiilor;

– Soluționarea problemelor de informare și comunicare;

– Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de pregătire și de elaborare a proiectului.

Această primă grupă a fost formată din 24 de persoane ce au atribuții în domeniul accesării fondurilor europene în primăriile din comunele: Aroneanu, Golăiești, Holboca, Miroslava, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești și Valea Lupului. Examenul final a fost susținut în data de 26.09.2022 cu prezența integrală a tuturor cursanților.  

Ocupația Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene este practicată ca activitate independentă, în cadrul societăților private care accesează fonduri, sau a celor care oferă consultanță privind accesarea fondurilor europene cât și în cadrul instituțiilor publice.

Toți participanții au absolvit cu succes programul de formare profesională obținând Certificate de Absolvire autorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Ministerul Educației (ME), recunoscut la nivel internațional.