Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași

Municipiul Iași implementează proiectul ”Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”. În acest sens a fost încheiat, în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă – CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategica și masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari.

Obiectivul general constă în îmbunătățirea procesului de luare a deciziei la nivelul Municipiului Iași prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, corelarea acestora cu resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului de specialitate în vederea utilizării acestor instrumente.

Obiective specifice

1. Îmbunătățirea corelării intre masurile și planurile de acțiune din principalele documente de politici publice și activitățile de planificare bugetară și alocare a resurselor de către autoritatea publica locala Municipiul Iași prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Iași și a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Iași pentru perioada post 2020.

2. Implementarea unor măsuri de simplificare în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor).

3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Iași, in vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect. Este avuta in vedere formarea si certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 30 persoane din cadrul grupului ținta, in domeniul planificării strategice si al politicilor publice locale. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea persoanelor din grupul ținta cu implicațiile conceptului de planificarea strategica. De asemenea, sunt vizate dezvoltarea competentele si abilităților a 110 persoane angajate in cadrul Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale pentru utilizarea sistemelor informatice aferente sistemului de arhivare digitala a documentelor.

Site Web: https://vision4iasi.ro/