Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Țuțora

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de la Țuțora cuprinde un depozit ecologic cu o capacitate totală de circa 2 milioane mc/an, o stație de tratare mecanico-biologică de 140.000 t/an, 2 linii de sortare cu o capacitate totală de 59.000 t/an, o stație de compostare a deșeurilor verzi cu o capacitate de 9.500 t/an și alte fracilități necesare desfășurării activității de sortare a deșeurilor.

Stația de tratare mecanico-biologică a CMID din comuna Țuțora este cea mai mare stație de acest fel din România. Astfel de stații funcționează în țări precum Austria, Franța, Spania și Italia.

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi – SMID” a fost co-finanțat de Uniunea Europeană și a avut o valoare totală de 69 milioane de euro. Proiectul SMID Iaşi a pus bazele unei infrastructuri moderne de colectare şi tratare a deşeurilor, astfel încât să se atingă indicatorii de valorificare impuşi de legislaţia în vigoare.

În acelaşi timp, SMID Iaşi contribuie la creşterea standardului de viaţă a populaţiei judeţului, prin asigurarea serviciilor de salubritate pentru toţi locuitorii. Efectul pozitiv asupra factorilor de mediu este unul semnificativ, prin reducerea substanţială a emisiilor în apă, aer şi sol.

Am considerat oportună și o vizită de lucru la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din comuna Țuțora, cu atât mai mult, cu cât comuna Țuțora este membră a ADI Zona Metropolitană Iași.

Informațiile furnizate în cadrul întâlnirii, precum și răspunsurile la întrebările participanților ne-au fost furnizate de către directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate – ADIS Iași, domnul Răzvan Gheorghiu.

Cu această vizită am încheiat seria activităților din cadrul evenimentului organizat la Iași pe tema “Aplicarea prevederilor Legii zonelor metropolitane nr.246/2022 în România”. Pe durata celor 3 zile, am identificat mai multe acțiuni pe care le putem pune în aplicare unitar pe plan național ca beneficiari ai Legii nr 246/2022, precum și întrebări și propuneri de modificări ale actelor normative care privește tema dezbaterilor.