Adunarea Generală Ordinară

10.03.2022

În data de 10.03.2022 a avut loc Adunarea Generală a ADI Zona Metropolitană Iași. Membrii metropolitani s-au întâlnit pentru a discuta mai multe puncte de pe ordinea de zi.

În cadrul ședinței, Comuna Costuleni și Comuna Scânteia, au devenit membri cu drepturi depline, componența ADI Zona Metropolitană Iași fiind acum de 24 de membri, dintre care 22 comune (Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria), Municipiul Iași și Consiliul Județean Iași.

 

Au fost discutate și aprobate raportul de activitate, bilanțul contabil și execuția bugetară  pentru anul 2021, proiectul de buget pentru anul 2022, precum și reconfirmarea în funcție a cenzorului asociației.

 

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost mandatarea ADI Zona Metropolitană Iași pentru pregătirea a 4 proiecte necesare pentru dezvoltarea metropolitană (Plan de amenajare a teritoriului zonal metropolitan – PATZM, Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din zona metropolitană Iași; Asigurarea de piste de biciclete la nivel metropolitan, Realizare infrastructură alimentare vehicule electrice).

 

Membrii metropolitani și-au exprimat punctele de vedere în cadrul ședinței Adunării Generale cu privire la ordinea de zi, precum și despre alte subiecte de interes comun pentru comunitățile locale.