Achiziţie servicii medical-veterinare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) cu sediul în B-dul Poitiers, Nr. 10, Iași, Jud. Iași și punct de lucru în B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 32, Bl. 32, Sc. B, Iași, Jud. Iași, intenționează să contracteze, prin achiziție directă, Servicii medical-veterinare (CPV-85200000-1) pentru microciparea și sterilizarea câinilor de rasă comună, cu deținător, de pe raza zonei metropolitane Iași.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț.

Propunerea tehnică și propunerea financiară depuse au caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei; oferta depusă fiind oferta finală ce nu mai poate fi îmbunătățită.

Termenul până la care puteți transmite ofertele dumneavoastră este 31 iulie 2023, ora 16:00.

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă este de 90 de zile, de la data depunerii.

Așteptăm ofertele dumneavoastră pe adresa de e-mail office@zmi.ro

Proiectul de Sterilizare și microcipare a câinilor în Zona Metropolitană Iași

Într-un efort concertat de a controla populația de câini și de a promova bunăstarea animalelor de companie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI), în colaborare cu Consiliul Județean Iași, demarează un proiect ambițios de sterilizare și microcipare în comunele Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Grajduri, Holboca, Lețcani, Miroslava, Mogoșești, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Românești, Scânteia, Schitu Duca, Tomești, Țigănași, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria și Voinești.

Acest proiect este un prim pas important în realizarea unor schimbări semnificative pentru comunitate și pentru animalele de companie din zona metropolitană.

I. Beneficiile Proiectului de Sterilizare a Câinilor

Sterilizarea animalelor de companie aduce numeroase avantaje atât pentru acestea, cât și pentru întreaga comunitate din zona metropolitană Iași. Iată câteva dintre beneficiile esențiale ale acestui proiect:

1. Controlul Populației de Câini: Prin sterilizare, numărul de câini și al reproducerii nedorite va fi semnificativ redus. Această măsură este esențială pentru a evita suprapopularea și pentru a îmbunătăți calitatea vieții animalelor și a cetățenilor.

2. Promovarea sănătății animalelor: Sterilizarea previne apariția unor afecțiuni grave, cum ar fi cancerele de reproducere și infecțiile uterine la femele, și cancerul testicular la masculi. Animalele sterilizate au șanse mai mari să ducă o viață sănătoasă și fericită. Prin microcipare, animalele sunt identificate și pot beneficia de intervenții medicale prompte și personalizate.

3. Reducerea comportamentului agresiv și a tendințelor de fugă: Prin sterilizare, comportamentul agresiv al câinilor poate fi diminuat, iar prin microcipare se atenuează fenomenul de fugă a câinilor de sub supravegherea stăpânilor, contribuind la creșterea siguranței în comunitate și prevenirea incidentelor neplăcute.

4. Reuniunea rapidă a câinilor pierduți cu stăpânii: Microciparea permite identificarea rapidă a câinilor pierduți și reunirea lor cu stăpânii, reducând stresul și suferința atât pentru animale, cât și pentru proprietari.

II. Importanța completării Formularului de Interes de către cetățeni

Pentru a asigura succesul proiectului de sterilizare, participarea activă a cetățenilor din zona metropolitană Iași este foarte importantă. Prin completarea formularului de interes, cetățenii demonstrează că susțin această inițiativă și sunt interesați să contribuie la bunăstarea animalelor de companie și la îmbunătățirea calității vieții în întreaga comunitate metropolitană, nu doar în cea în care locuiesc.

Formularul de interes este un instrument esențial pentru a evalua nevoile reale ale comunității și pentru a organiza campania de sterilizare în mod eficient. Datele colectate prin intermediul acestuia vor ajuta la planificarea resurselor necesare și la identificarea zonelor cu cel mai mare impact.

III. Consecințele indiferenței

Interesul scăzut al cetățenilor în participarea la acțiunilor proiectului de sterilizare și microcipare poate avea consecințe negative pentru comunitate și pentru animalele de companie. Suprapopularea de câini poate duce la creșterea numărului de animale fără adăpost și la riscul apariției unor situații de nesiguranță în zonele publice, mai ales pentru persoanele vulnerabile. De asemenea, acest lucru poate afecta și calitatea vieții animalelor, expunându-le la riscuri de sănătate.

IV. Impactul pozitiv al sterilizării asupra vieții cetățenilor

Prin implementarea cu succes a proiectului de sterilizare și microcipare, cetățenii din zona metropolitană Iași vor experimenta un impact pozitiv semnificativ asupra vieții lor. Reducerea riscurilor asociate cu reproducerile nedorite va crea un mediu mai sigur, liniștit și mai sănătos pentru toți locuitorii. De asemenea, stăpânii de câini se vor bucura de animale de companie mai calme și sănătoase.

Proiectul de sterilizare a câinilor din zona metropolitană Iași reprezintă un pas important pentru controlul responsabil al populației de câini și pentru promovarea bunăstării animalelor de companie.

Cetățenii joacă un rol vital în succesul acestei inițiative prin completarea formularului de interes și implicarea activă. Proiectul nostru contribuie la creșterea siguranței și a calității vieții în comunitate.

Prin colaborare și angajament, putem asigura o viață fericită pentru câini și pentru cetățeni, mai ales pentru copii, creând o comunitate empatică și responsabilă față de animalele din jurul nostru.