Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
Personal calificat pentru o administraţie eficientă în Zona Metropolitană Iaşi
cod SMIS 15893
Sursa de Finanţare: Fondul Social European
                                   Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Axa Prioritară:
1 Îmbunătăţiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul de Intervenţie:
1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

Operaţiunea:
Module de pregătire în domenii ca: achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.

Obiectivul general al proiectului:
Eficientizarea administraţiilor publice locale membre ale Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi prin creşterea nivelului de cunoştinţe şi expertiză a personalului

Scopul proiectului:
Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale angajaţilor din cele 19 autorităţi administrative membre ale asociaţiei.

Grupul ţintă:
 • Primăria Municipiului Iaşi
 • Consiliul Judeţean Iaşi
 • 130 persoane angajate in administraţiile publice locale componente ale Asociaţiei Zona Metropolitana Iaşi
 • 17 primării comunale membre ale Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi (comuna Aroneanu, comuna Barnova, comuna Ciurea, comuna Holboca, comuna Letcani, comuna Miroslava, comuna Popricani, comuna Rediu, comuna Schitu-Duca, comuna Tomesti, comuna Valea Lupului, comuna Victoria, comuna Ungheni, comuna Tutora, comuna Prisacani, comuna Movileni, comuna Comarna)
Proiectul îşi propune eficientizarea administraţiilor publice locale membre ale Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale ale angajaţilor din cele 19 autorităţi administrative membre ale asociaţiei. El va pune accentul pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacităţi susţinute de training pentru administraţia publică.

Prin proiect se realizează 5 module de instruire pe următoarele domenii:
 • achiziţiile publice,
 • managementul proiectelor,
 • managementul financiar,
 • ECDL
 • planificarea strategica.

Necesitatea modulelor de instruire se justifică prin:
 • accesarea şi implementarea fondurilor europene de către autorităţile administraţiei publice locale presupune dobândirea de competente specializate in mai multe domenii. Astfel , cunoştinţele de management de proiect, de achiziţie publică sunt necesare pe toate fazele managementului de proiect, respectiv de la identificarea nevoii, elaborarea proiectului, implementarea si monitorizarea lui.
 • informatizarea administraţiei locale pentru creşterea eficientei - necesitatea adaptării personalului la evoluţia rapida din acest domeniu presupune dobândirea si îmbunătăţirea continua a cunoştinţelor de operare pe calculator.
 • îmbunătăţirea planificării strategice şi spaţiale - Pentru evitarea dezvoltării haotice a marilor oraşe şi in scopul dezvoltării durabile, îmbunătăţirea competentelor specialiştilor locali in domeniul planificării spaţiale este foarte importanta. Amenajarea teritorial/spaţială conferă o exprimare geografică a politicilor economice, sociale, culturale şi ecologice ale societăţii, respectiv a dezvoltării durabile.

Beneficiar (Aplicant):
Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi

Activităţile proiectului:
 1. Formarea echipei de proiect
 2. Managementul si coordonarea proiectului
 3. Realizarea procedurilor de achiziţie publica aferente activităţilor proiectului
 4. Organizarea conferinţei de lansare a proiectului
 5. Selectarea participanţilor la sesiunile de instruire
 6. Organizarea sesiunii de instruire nr. 1 - Managementul proiectelor
 7. Organizarea sesiunii de instruire nr. 2 - Achiziţii publice
 8. Organizarea sesiunii de instruire nr. 3 - ECDL
 9. Organizarea sesiunii de instruire nr. 4 - Planificare spaţială
 10. Organizarea sesiunii de instruire nr. 5 - Management financiar
 11. Organizarea unei conferinţe privind diseminarea rezultatelor proiectului
 12. Activităţi de promovare a proiectului
 13. Auditul proiectului

Rezultatele proiectului:
 • 25 persoane instruite in managementul proiectelor
 • 25 persoane instruite in achiziţii publice
 • 25 persoane instruite in ECDL
 • 25 persoane instruite in planificare spaţială
 • 30 persoane instruite pe managementul financiar
 • 2 conferinţe de promovare a proiectului
 • 300 broşuri de prezentare ale proiectului

Valoarea totală a proiectului:
445.700,00 lei

Asistenta financiară nerambursabilă:
436.696,86 lei

Contribuţia solicitantului:
9.003,14 lei

Durata proiectului:
12 luni, Perioada de implementare estimată: Martie 2011 - Martie 2012

Unitatea de implementare a proiectului din partea Beneficiarului:

                   Manager de Proiect - LIVIU CRISTIAN I. IACOB
                   Asistent manager - ROXANA TĂLĂŞMAN
                   Manager tehnic de proiect - GHEORGHE IONIŢĂ
Contact:
Zona Metropolitană Iaşi - Consiliul Metropolitan
B-dul Poitiers nr. 10 (incinta Tehnopolis)
Iaşi 700671, România, tel/fax: +40 232 266 553
fax/mail: +40 332 819 477, e-mail: office@zmi.ro
CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE

21.02.2012

Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează în data de 22 Februarie 2012, ora 12.00 în Sala Mare a Primăriei Iași conferința de diseminare a rezultatelor proiectului “Personal calificat pentru o administraţie eficienţă în Zona Metropolitană Iaşi”, cod SMIS 15893.
Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” (PO DCA) 2007 – 2013, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de Intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca: achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc.
Proiectul a avut o durată de implementare de 12 luni, în perioada 08.03.2011-07.03.2012.
Valoarea totală a proiectului a fost de 445.700,00 lei, din care 378.845,00 lei lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă FSE, 57.851,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 9.003,14 lei reprezintă cofinanţarea beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit eficientizarea administraţiilor publice locale membre ale Asociaţiei Zona Metropolitană Iaşi prin creşterea nivelului de cunoştinţe şi expertiză a personalului.
În cadrul proiectului s-au organizat 5 module de instruire pentru angajaţii din cele 19 autorităţi administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, pe următoarele domenii: managementul proiectelor, achiziţii publice, ECDL, planificare strategică/spațială, managementul financiar.
Prin intermediul proiectului s-au realizat un număr total de 52 de zile de instruire, fiind instruiți 131 de angajați ai administrației publice locale din Zona Metropolitană Iași, iar 124 de persoane au obținut certificate de absolvire a cursurilor recunoscute CNFPA.
Mai multe informaţii despre acest proiect pot fi obţinute de la Asociația Zona Metropolitană Iași, persoană de contact – Manager Proiect – Iacob Liviu, Număr telefon/fax: 0232.266.553, sau accesând site-ul web al proiectului http://zmi.ro/podca/index.html.

Sesiuni de instruire:

Managementul proiectelor - 08.08.2011 – 14.08.2011 (
Vezi imagini...
)

Suport curs managementul proiectelor

ECDL – 05.09.2011 – 06.10.2011 (
Vezi imagini...
)

Suport curs ECDL

Achiziții publice – 28.09.2011 – 02.10.2011 (
Vezi imagini...
)

Suport curs achiziții publice

Planificare strategică/spațială – 02.11.2011 – 06.11.2011 (
Vezi imagini...
)

Suport curs planificare strategică/spațială

Management financiar – 07.12.2011 – 11.12.2011 (
Vezi imagini...
)

Suport curs management financiar

Conferinta de inchidere - 22-02-2012 (
Vezi imagini...
)